Kuusalu valla töötajate TOP-50s valdavalt pedagoogid

989

Kuusalu ja Raasiku vallavalitsuses tehti õpetajate keskmiste palkade kohta omad arvutused.

Eelmises Sõnumitoojas avaldasime loo „Postimees: Anija valla õpetajate keskmine palk 11. kohal“. Ajalehe Postimees andmetel on Eesti 221 omavalitsuse seas Anija vald õpetajate keskmise brutopalgaga edetabeli 11. kohal – 2010. aastal teenisid Anija valla õpetajad kuus keskmiselt 13 354 krooni ehk 854 eurot. Loksa linn oli 69. kohal 11 621 krooni ehk 743 euroga, Raasiku vald 111. kohal 11 076 krooni ehk 708 euroga ning Kuusalu vald 201. kohal 9859 krooni ehk 630 euroga.

Anija ja Loksa esindajad pidasid avaldatud summasid usutavaks.

Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et pole mõtet koormata raamatupidajaid lisatööga: „Meil on hea meel, et Anija valla õpetajate palgad on Eesti keskmisest kõrgemad. On rõõm tõdeda, et meie vallas on pedagoogide palgatase selline, et neil tasub siia tööle tulla. Mis ei tähenda seda, et õpetajaid ei võiks riik veelgi kõrgemalt tasustada.“

Raasiku ja Kuusalu vallamajades suhtuti Postimehe andmetesse kahtlevalt.

Käesolevaks esmaspäevaks tegid mõlema valla finantsistid nende käsutuses olevaid reaalseid palgasummasid kasutades omad arvestused.

Raasiku keskmine jäi samaks
Raasiku valla kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre teatas, et valla finantsist võttis arvutuse aluseks õpetajatele reaalselt 2010. aastal välja makstud summad, jagas selle õpetajakohtade keskmise arvuga ning sai keskmiseks brutopalgaks 709 eurot kuus. See on 1 euro rohkem, kui oli Postimehes.

Kuusalu vallas 102 eurot kõrgem
Kuusalu valla raamatupidajad tegid selleks esmaspäevaks ära suure töö – analüüsiti valla kõigi töötajate töötasusid aastal 2010. Aluseks võeti reaalselt välja arvestatud palgad. Kuusalu vallalt on saanud eelmisel aastal töötasu kokku 419 inimest – nende keskmised palgasummad seati suuruse järgi pingeritta.

Kui välja jäeti koolide juhid ehk direktorid ja õppealajuhatajad, tuli mulluseks keskmiseks töötasuks õpetajatele 732 eurot ehk 11 453 krooni kuus, see on Postimehe andmetest 102 euro ehk 1594 krooni võrra suurem.

Keskmised palganumbrid arvutati ka koolide kaupa: Kolga keskkoolis 751 eurot, Kuusalu keskkoolis 741 eurot ja Vihasoo lasteaias-algkoolis 703 eurot kuus. Selgituseks lisati, et palka saavad õpetajad riiklike alammäärade järgi, kuid ilmselt on seal, kus keskmine suurem, suhteliselt rohkem vanemõpetajaid ja metoodikuid, kelle töötasu alammäär on kõrgem. Kuusalu koolis on 46, Kolgas 18 ja Vihasoo algkoolis 6,55 õpetaja ametikohta.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris, et valla 419 töötaja palku kõrvutades selgusid huvitavad faktid: „Kõige suurema keskmise töötasuga on vallavanem, kuid siis järgnevad hoopis pedagoogid, mitte vallamaja tippametnikud. Pingerea TOP-50s on kokku 37 pedagoogi, nende palk jääb vahemikku 1880-883 eurot kuus. Kusjuures selgus, et õpetajatest kõige suuemat palka ei teeninud  koolidirektor. Harjumaa keskmine töötasu oli 2010. aastal 886 eurot kuus, 37st pedagoogist kaks said sellest 3 eurot vähem, teised rohkem.“

Samas tõdes vallavanem, et lasteaednikud oma palga poolest TOP-50sse ei mahtunud, seal on vaid lasteaedade juhid.

„Õpetajatele makstava töötasu puhul tahan rõhutada, et selle annab meile riik. Kuusalu vald midagi ära ei võta, pigem lisab juurde, et ei tekiks liitklasse.
Ka lasteaedade õpetajad saavad Kuusalu vallas palka riiklike määrade järgi. Samas olen kahe käega poolt, et kõik haridustöötajad võiksid saada suuremat töötasu ning riiklikke määrasid võiks tõsta.“   

Eelmine artikkelPeningil olid metallivargad
Järgmine artikkelMARGUS MIIDLA Anija Lions-klubist: „20 aastat on väga pikk aeg.“