Kuusalu valla sotsiaaltoetuste toimetulekupiir jäi samaks

636

Kuusalu volikogu kehtestas 2010. aastal sotsiaaltoetuste maksmisel arvessevõetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks 3000 krooni kuus, nagu oli ka seni. Ka kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad jäid samaks. Lapsehoiutoetus on sel aastal sammuti 2000 krooni kuus, sünnitoetus 5000 krooni vastsündinu kohta, matusetoetus 1000 krooni ühele matuse korraldajale, ühekordset toetust võib taotleja saada aastas kuni 3000 krooni jm.