Kuusalu valla puuetega inimeste kaitse spetsialistina hakkas tööle EDA MURU

3862

SA Kuusalu Almakeskus tegutseb augustini 2013, siis vaadatakse, mis saab edasi.


Eda Muru: „Minu helesiniseks unistuseks puuetega inimestega tehtavas töös võiks pidada toetusepõhiselt sotsiaaltöölt teenustepõhiseks suundumist kogu Eesti mastaabis.“

Alates 1. aprillist töötab Kuusalu valla puuetega inimeste kaitse spetsialistina Eda Muru, kes viimasel ajal on vabatahtlikuna aidanud valla puuetega inimestel korraldada mitmesuguseid dokumente nõudvaid asjaajamisi.

Tema alluvuses töötavad erihoolekande ehk psüühilise erivajadusega inimestele igapäevaelu ja töötamise toetamise ning toetatud elamise teenuse osutamiseks tegevusjuhendajad Anne Mölder ja Kaie Ustav ning seoses riigilt saadud lisarahaga on 0,4 kohaga tegevusjuhendaja ametisse võetud veel Kaili Allmägi.

Nende töökohaks jääb endiselt SA-le Kuusalu Almakeskus koguduselt kasutada antud endine saunamaja, nad on ametlikult Almakeskusega seotud teenuse osutamise aadressi ja pooleli­olevate projektide osas.

Eda Muru, kes on aastaid kuulunud SA Kuusalu Almakeskus nõukogusse, ütles, et hiljuti käis nõukogu koos ja otsustas, sihtasutus tegutseb kuni rahastatavate projektide kestvuse lõpuni, 2013. aasta augustini. Siht­asutuse juhiks valiti 2012. aastal nõukogu liige Urmas Paomees.

Pärast projektide lõppu vaadatakse, kas sihtasutus jääb riiuliorganisatsiooniks ning kui palju kasutatakse seda uute rahataotlusprojektide esitajana.

Eda Muru: „Paljude jaoks on tänini arusaamatu, kuidas on Almakeskus ja puuetega inimeste kaitse omavahel seotud. Segadus tekkis ilmselt sellest, et SA Kuusalu Almakeskus juhataja Agnes Valgiste oli samal ajal valla palgal puuetega inimeste kaitse spetsialistina. Praeguseks on ta mõlemast ametist lahkunud, jätkab tegevust MTÜ Ida-Harju Invaühing juhina. Almakeskusega on erihoolekande spetsialistid seotud asukoha poolest – meie töökoht on Almakeskusele tasuta rendile antud majas.“

Eda Muru töötab poole kohaga Kuusalu lasteaias Jussike erivajadusega lapse tugiisikuna ja poole kohaga puuetega inimeste kaitse spetsialistina. Ta on varem aastaid juhtinud Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda ja Ida-Harjumaa Invaühingut. On olnud Tallinnas Tervise Arengu Instituudis ametis sotsiaalvaldkonna eksperdina ning aitas kaasa lastekaitsetöötaja käsiraamatu loomisele. Ka on ta töötanud Tallinnas Vaimse Tervise Keskuses osakonnajuhataja kt ja projektijuhi kohal.

Oma uue töö kohta kõneles ta, et on koos kolleegidega külastanud Kuusalu alevikus vallale kuuluvaid hooneid, kunstidekooli ja rahvamaja, ning arutanud koos sealsete juhtidega, kas oleks võimalik saada puuetega inimeste tegevusteks ruumi juurde – Almakeskuse maja on jäänud väikeseks. Peetakse läbirääkimisi. Kuidas ja mille osas kokkuleppele jõutakse, peaks tema sõnul selguma lähiajal.

Eda Muru elab Kuusalus, on lõpetanud Kuusalu keskkooli ning Viljandi kultuurikooli stsenaariumide koostamise ja lavastamise erialal. Hiljem asus õppima sotsiaaltööd Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja edasi Tallinna Ülikoolis, tal on sotsiaalteaduste magistrikraad.

Magistritöö kirjutas Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudis professor Airi Värniku käe all, see kannab pealkirja „Perearsti praksise sidusus sotsiaaltööga vaimse tervise häiretega patsientide puhul“.

Eda Muru on õppinud ka hingehoidu ja kriisiabi ning läbinud reservkaplanite täiendkoolituse EELK Usuteaduste Instituudis.