Kuusalu valla MTÜdelt 29 taotlust

1100

Külaseltsid ja MTÜd esitasid Kuusalu vallavalitsusele 15. maiks kokku 29 taotlust kogukonna-, kultuuri- ja spordisündmustele toetuse saamiseks. Abivallavanem Aare Ets ütles, et taotlustega hakkab tegelema volikogu komisjonid. Kogukonnataotlusi hindab kogukonnakomisjon, kultuuri- ja sporditaotlusi kultuuri- ja spordikomisjon.