Kuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had

109
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­las asu­vad 49 kü­la saa­vad ka tä­na­vu val­laee­lar­vest toe­tus­ra­ha kü­la­elu ak­ti­vee­ri­mi­seks ja pa­ran­da­mi­seks. Toe­tust ehk kü­la­ra­ha maks­tak­se nei­le kü­la­de­le, kus on va­li­tud kü­la­va­nem. Va­rem kü­la­ra­ha saa­nu­test jäid toe­tu­se­ta tä­na­vu 5 kü­la: Kem­ba, Ko­su, Nõm­me­ves­ki, Saun­ja ja Suur­pea. Neis külades pole praegu külavanemat. Kü­la­ra­ha koos­neb pü­si­sum­mast, mis see­kord on 52 eu­rot, ning kü­lae­la­ni­ke ar­vu jär­gi ar­ves­ta­ta­vast osast. Suu­ri­ma sum­ma saab tä­na­vu Valk­la – 289 eu­rot. Suu­re­mad toe­tu­sed saa­vad ka Kuu­sa­lu kü­la – 215 eu­rot, Vi­ha­soo – 198 eu­rot, Kol­ga­kü­la ja Uu­ri – mõ­le­mas 169 eu­rot, Sal­mis­tu – 167 eu­rot, Mäe­pea ja Sõit­me – 150 eu­rot, Vii­nis­tu – 135 eu­rot, Ka­sis­pea – 127 eu­rot, Ka­ber­la – 119 eu­rot, Pä­ris­pea – 113 eu­rot, Ka­ha­la ja Kol­ga-Aab­la – 112 eu­rot. Ena­mi­kul kü­la­del on aas­ta­te jook­sul ko­gu­ne­nud ka­su­ta­ma­ta kü­la­ra­ha: Ha­ra kü­lal on nüüd kok­ku 3803,61 eu­rot, Kuu­sa­lu kü­lal 3493,80, Pu­di­sool 2902,25 eu­rot. Üle­vaa­de kü­la­ra­ha­de jao­tu­sest on ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la juu­be­li­vik­to­rii­ni võit­sid noor­te­ko­gu ja pe­re­kond Must
Järgmine artikkelKuidas aidata