Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon

43
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis val­la krii­si­ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Eel­mi­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si ase­mel on ko­mis­jo­ni esi­mees val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, ko­mis­jo­ni liik­meks li­sa­ti MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si juht, Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm ja val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool. Ko­mis­joni kuu­lu­vad jät­ku­valt val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann, val­la­va­lit­su­se liik­med Kau­po Par­ve, Jaa­nus Hein, Mart Laan­pe­re ja Hil­le­ri Trei­salt, pe­rearst Su­san­na Ka­ri, piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu, vo­li­ko­gu lii­ge In­geld­rin Aug ning Priit Tam­mets. Val­la­va­nem üt­les, et lä­hia­jal on ka­vas seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku laie­ne­mi­se­ga krii­si­ko­mis­jon kok­ku kut­su­da.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne ka­ta­loog
Järgmine artikkelRaa­si­ku Pa­ju tä­nav saab kerg­liik­lus­tee