Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja rah­va­hää­le­tus

20
Kuusalu vallamaja

Pü­ha­päe­val, 15. jaa­nua­ril lõp­pes Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rah­va­hää­le­tus, mil­le abil va­li­ti val­la ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja 2022. Hää­le­ta­da sai di­gi­taal­selt. Nä­da­la jook­sul oli hää­le­ta­jaid kok­ku 370. Kan­di­daa­te oli kolm: Karl Kuu­se, Ene Velst­röm ning MTÜ Kol­ga Aren­dus ja Sil­laot­sa ta­lu pe­re. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et võit­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja val­la tä­nu­kont­ser­dil, mis tu­leb ree­de, 20. jaa­nua­ri õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelLea­der-st­ra­tee­gia koo­so­le­kud Ani­ja, Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal
Järgmine artikkelTraditsioonilise uusaastaturniiri korvpallis võitis Raasiku SK