Kuusalu valla ja Loksa koolide-lasteaedade kokkadel võimalus sõita märtsis Soome

1298

Paika on pandud Arenduskoja kohaliku toidu projekti tegevuste plaan.

Kuusalu, Vihula, Tapa. Kadrina ja Ambla valda ning Loksa linna ühendav MTÜ Arenduskoda on käivitanud Euroopa Liidu Leader-raha toel ja koostöös Kymenlaakso maakonna soomlastega rahvusvahelise projekti „Loving local values“ ehk „Väärtustame kohalikku“.

Projekti eestvedajad ja Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal (KEEL) juhatus tegid 13. oktoobril kokkuvõtte septembri alguses toimunud õppereisist Soome ning leppisid kokku järgmised ettevõtmised.   

Soomes käis avaseminaril 25 naist Arenduskoja piirkonnast. Leiti, et edaspidi soovitakse rohkem praktilisi näiteid toiduvalmistamisest ja -turundusest.

Järgmine seminar eestlastele tuleb Soomes 2012. aasta 12. ja 13. märtsil. Teema on toidutoodete arendus ja kohaliku tervisliku toidu valmistamine.

Seminar on mõeldud koolide-lasteaedade kokkadele ja juhatajatele ning turismitalude kokkadele. Osaleda saavad 20 inimest Arenduskoja piirkonnast.
Oodatud on ka kokad Kuusalu vallast ja Loksa linnast.

Soomlastele tehakse seminar Eestis 21. ja 22. mail, ka sealt saabub 20 inimest. Teemad on kohalik toit looduses, isetegemine, toit ja käsitöö.

Edaspidi on kavas veel mitmeid õppereise, koolitusi ja seminare.

Osalema oodatakse Kuusalu ja Loksa noori
Toiduprojektis on oluline koht noortel. Juunis toimub pärast jaanipäeva eesti noorte neljapäevane sõit Soome, tagasi tullakse koos sealsete noortega ning reis jätkub veel kolm päeva Arenduskoja piirkonnas.

Kohaliku toiduprojekti juht Eha Paas julgustab osalema noori, kes näevad oma tulevikku kodukohas ettevõtjana: „Soovime kaasata neid senisest enam kohaliku ettevõtluse arendusse. Tahame luua ettevõtlike noorte meeskonna, kes aitaksid eakaaslastele paremini tutvustada ettevõtjaks olemise võimalusi ning julgustaks algatama nende tegevust külaseltside juures. Meeskonna esimeseks ülesandeks saab 25. juunist kuni 2. juulini kestva noortevahetuse ettevalmistamine. Ka noortevahetuse kulud kaetakse rahvusvahelise toiduprojekti kaudu. Kes tunneb huvi, võtke ühendust.“

Algab kohaliku toidu tootjate kaardistamine
Toiduprojekti raames on kavas luua Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla valla ning Loksa linna toidu-ettevõtjatest võrgustik, mis hakkaks toetama ühist turundust, tootearendust ning algataks uute ettevõtjate koostööprojekte.

Veel käesoleval aastal, 1. detsembril korraldatakse piirkonna toidutootjate ja -töötlejate kokkusaamine, oma tegevusi tut-vustama on palutud Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku esindajad.

Eha Paas: „Saatke minu e-aadressile ehapaas@gmail.com oma ettevõtte nimi, kirjeldage valdkonda, millega tegelete ning lisage ka kontaktandmed.
Võtame ühendust, saate 1. detsembri kohtumise täpsema kava.“

Infot toiduettevõtjate kohta oodatakse kuni 15. novembrini.

Avatud toidupäevad
Veel plaanitakse läbi viia kolm avalikku toidupäeva erinevatele sihtgruppidele. 

Juuni toidupäeva teema on „Kohalik toit koolis ja laste­aias“. See on eelkõige mõeldud koolide-lasteaedade kokkadele ning võiks toimuda Loksal.

Juulikuus oodatakse Tapa-Ambla kanti kodukokki, teema on „Kodutoidud ja retseptid“.

Septembrisse jääks maaturismiettevõtjatele suunatud toidupäev teemal „Kohalik toit külaliste laual“. Selle korraldaks KEEL-võrgustiku juhatus.

Projekt „Loving local values“ lõpeb juulis 2013. Selle eestipoolne maksumus on 43 996 krooni.

Eha Paas: „Projekti meeskonnal on plaanis esitada jaanuaris täiendav taotlus Leader-programmi, et saada Arenduskoja kaudu toetust tegevustele, mis põhiprogrammi ei mahtunud: retseptiraamatu koostamine ja trükk, Arenduskoja piirkonna kohaliku toidu märgi ehk logo konkurss, kohalike toidutootjate õppereisid ja praktikapäevad Eestis ning Arenduskoja kodulehel toiduprojekti lingi väljatöötamine.“ 

Novembrist peaks käivituma MTÜ Arenduskoda uuendatud koduleht, kuhu pannakse toiduprojekti tutvustus, kokkuvõtted seminaridest ja reisidest, koostööpartnerite lingid ning retseptiraamat.