Kuusalu valla eelarve on 12 miljonit krooni mullusest väiksem

897

Kuusalu valla 2009. aasta eelarve maht on koos finantstehingutega 94 166 400 krooni.

Maksudest on tulu kavandatud 55,7 miljonit krooni: üksikisiku tulumaksu 50,5 miljonit krooni ja maamaksu 5,2 miljonit krooni. Teistelt omavalitsustelt haridusasutuste kohamaksu on plaanis saada 2 648 000 krooni, õpetajate palkadeks riigilt 14 185 620 krooni. Kaevandamisõiguse tasu loodetakse saada 3, 615 miljonit krooni.

Valla reservfondis on 1 352 904 krooni. Vallavalitsuse töötamiseks on eelarves 4 122 975 ja volikogu jaoks 750 000 krooni. Kuusalu valla veemajandusele on 1 588 292 krooni, sellest 600 000 krooni on Viinistu küla veetrasside jaoks saadud toetusraha omaosalus, 480 000 krooni Salmistu veeprojektide omaosalus ning hajaasustuse veeprogrammi 250 000 krooni.

Tänavavalgustusele kulub 680 000 krooni, sellest 250 000 krooni on remondi- ja hoolduskulud ning 350 000 tasu elektri eest. Avalike bussiliinide eest tasutakse 420 000 krooni. Korrakaitsepatrulli tegutsemiseks antakse 133 225 krooni. Kolga vabatahtlike tuletõrjujate jaoks on kavandatud 165 000 krooni.

Haridusele on Kuusalu vallaeelarvest kokku suunatud 58 354 434 krooni. Sellest 6 846 654 krooni kulub Kuusalu lasteaia Jussike, 2 732 865 krooni Kolga lasteaia ja 2 801 185 krooni Vihasoo lasteaia-algkooli ülalpidamiseks. Teistele omavalitsustele makstakse valla laste eest kohamaksu 1 650 000 krooni.

Kuusalu keskkoolile antakse sel aastal vallaeelarvest 20 745 605 krooni ja Kolga keskkoolile 8 276 070 krooni. Kuusalu kooli spordikompleksi tööshoidmiseks on eelarves 7 399 142 krooni. Teistele üldhariduskoolidele tasutakse valla laste õpilaskohtade eest kokku 3 700 000 krooni. Õpilasveo eriliinidele kulub 2 500 000 krooni.

Kuusalu muusikakool saab 2 855 495 krooni, teiste muusika- ja huvikoolide kohamaksumuseks kulub 575 000 krooni.

Sotsiaalseks kaitseks on kavandatud 6 424 568 krooni. Sellest on lastele suunatud toetusi 1 284 000 krooni – toetatakse muusikakoolimaksu, lastaia kohamaksu või laste­aia õppevahendite soetamise kulutuste katmist, töövihikute ostmist ning antakse aabitsatoetust, lasterikaste perede ja sünnitoetust, lapsehoiuteenuse toetust. Valla ühekordseid toetusi on 585 000 krooni: juubeli- ja jõulutoetus vanuritele, matusetoetused, kriisi- ja vältimatu abi ning ravitoetus.

Kuusalu Eakate Kodu ülalpidamiseks eraldati 1 133 625 krooni. Puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks on 894 568 krooni – hooldajatoetused, isikliku abistaja ja tugiisiku kulud, puuetega laste transport ja hoiuteenus.

Valla aukodanike personaalseteks stipendiumideks kulub 192 000 krooni, millele lisandub 137 000 krooni erisoodustusmaksu. Sõnumitooja väljaandmise finantseerimiseks on eelarves 143 000 krooni.

Kultuuriseltsidele 300 000 krooni ringide tegevuse toetuseks, vabaaja ja spordiürituste korraldamiseks 90 500 krooni, kultuuriüritustele 347 000 krooni. Kuusalu valla keskraamatukogu ülalpidamiseks on 1 522 515 krooni. Spordi treeningrühmadele antakse 420 000 krooni.

Eelmine artikkelVarastamine
Järgmine artikkel1. mail on Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas 7 mõttekoda