Kuu­sa­lu val­la ava­lik­e plat­si­de niit­ja va­li­tud

78
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la ava­li­ke plat­si­de niit­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­ke tu­le­mu­sed. Kut­se esi­ta­ti 4 et­te­võt­te­le, pak­ku­mu­se esi­ta­sid 6 fir­mat. Sood­sai­ma pak­ku­mu­se te­gi ja võit­jaks va­li­ti Vi­king­works OÜ, et­te­võ­te soo­vib ühe hek­ta­ri niit­mi­se eest koos käi­be­mak­su­ga 112,80 eu­rot. Kal­lei­mas pak­ku­mi­ses oli hek­ta­ri niit­mi­se hind koos käi­be­mak­su­ga 138 eu­rot. Võit­nud fir­ma on Rap­la­maalt. Val­la tee­de ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et loo­dab head koos­tööd, mul­lu­ne niit­ja oli sa­mu­ti kau­ge­malt, Lää­ne-Vi­ru­maalt, töö su­jus ja te­gut­se­ti kii­relt.

Eelmine artikkelMinu koh­tu­mi­sed GA­GA­RI­NI ja TI­TO­VI­GA
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku noo­ri är­gi­ta­tak­se õue­män­gu­de­ga lii­ku­ma