Kuu­sa­lu val­la amet­ni­kud ree­de­ti ko­du­kon­to­ris

430
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et kõi­gil val­laa­met­ni­kel on või­ma­lik edas­pi­di töö­ta­da ree­de­ti ko­du­kon­to­ris. Sel­li­ne töö­kord keh­tib ku­ni au­gus­ti lõ­pu­ni. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tab, et erio­lu­kor­ras töö­ta­sid amet­ni­kud ko­du­kon­to­ris, vald toi­mis, amet­ni­kud täitsid kaks kuud ko­du­kon­to­ris töö­ta­des tööü­le­san­deid häs­ti: „Ree­de­ti on nüüd val­la­ma­ja vä­li­suks lu­kus, ma­jas töö­ta­vad need, kes pea­vad se­da va­ja­li­kuks. Te­le­fo­nid on ole­mas, e-kir­ju saab va­he­ta­da. Vaa­ta­me su­ve lõ­pus, kui­das su­jus, võib-ol­la tee­me sep­temb­rist veel mõ­ne töö­päe­va ko­du­kon­to­ri päe­vaks.“ Ku­na ree­de­ti töö­tab Kuu­sa­lu val­la Lok­sa tee­nin­dus­punkt, siis see jääb ava­tuks, seal töö­ta­va kant­se­leis­pet­sia­lis­ti ko­du­kon­to­ri päev on nel­ja­päev.

Eelmine artikkelHuvi kaevandamise vastu on Kuusalu vallas kasvanud
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ja Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ge