Kuusalu valla 2017. aasta eelarve kinnitatud

1222

Kuusalu vallavolikogu kinnitas 21. detsembri is­tungil valla 2017. aasta eelarve. Valla põhitegevuse tulud on tuleval aastal 8 010 250 eurot – füüsilise isiku tulumaksu prognoositakse 4 900 000 eurot, maamaksu 350 000 eurot. Tulumaksu laekumist on suurendatud 0,9 protsenti, lõppeval aastal laekus tulumaksu 4,86 miljonit eurot. Kaevandamisõiguse tasu on planeeritud 250 000 eurot, tänavu laekus 457 054 eurot. Lisaks moodustavad valla tulu lasteaedade ja koolide koha- ja osalustasud, riiklikud sotsiaaltoe­tused, pedagoogide töö­tasu jms. Valla põhitegevuse kulu on kavandatud 7 541 750 eurot. Sotsiaaltoetusteks on eelarves 232 000 eurot, haridusele 4 871 345 eurot, kultuurivaldkonnale 796 170 eurot, valitsemiskuludeks 636 755 eurot, üldmajandusele 429 240 eurot. Valla teede ja tänavate korrashoiuks on eelarves esialgu 233 000 eurot, riiklik teedetoetus on arvestatud 2016. aasta järgi. Küladele eraldatakse kokku 13 000 eurot, kalmistute korrashoiuks 13 300 eurot, kirikutele 7000 eurot, tänavavalgustuseks 50 000 eurot. Investeerimistegevuseks on eelarves 996 500 eurot: Kiiu mõisa rekonstrueerimine, teede-tänavate remont, veemajandus. Laene maksab vald 2017. aastal kokku 256 000 eurot: 100 000 eurot nii Kiiu mõisa kui ka Kuusalu spordikeskuse ja 31 000 eurot Kiiu lasteaia sisustuse eest, 25 000 eurot KIKi laenu.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelKuusalu valda kampaaniaga 50 uut kodanikku