Kuusalu valda tuleks kahe LEADER-projektiga üle 400 000 krooni

1145

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas meetmete 2.1 ja 2.3 projektitaotluste pingerea.

Seekord vaadati läbi ja hinnati meetmetesse 2.1 ettevõtluse arendamise ning 2.3 siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamise toetuste saamiseks esitatud projektid.

Kuusalu vallast kiideti ettevõtluse arendamise meetme raames heaks kaks projekti, üht projekti otsustati mitte hinnata. Pingereas viiendal kohal 6,27 punktiga on OÜ Salmistu Rand projekt „Kolga lahe väikesaarte turismi arendamine” – paadikuuri rajamiseks ja uue paadi ostmiseks, et sõidutada turiste Pedassaarele. Selle projekti kogumaksumus on 647 816 krooni, toetust küsiti ja kiideti ka heaks 329 397 krooni ulatuses.

Pingereas seitsmes on Suurpea külast Kadrin Kaasik ja Pojad Haljastuse projekt „Olemasoleva angaari renoveerimine puidutööstusehitiseks” – haljastusega tegelev ettevõte plaanib oma senisele tegevusele anda lisaväärtust ning hakata valmistama aia­ehitisi. Projekt maksab kokku 296 947 krooni, LEADER-summadest taotleti ja juhatus kiitis heaks 170 741 krooni.

Toetuseta otsustati jätta MTÜ Kiiu Veskimäe taotlus, millega sooviti abiraha Kiiu alevikus asuvale veskile juurdeehituse projekteerimiseks – projekti maksumuseks oli märgitud 374 060 krooni, toetuse suuruseks sellest 336 654 krooni.

MTÜ Arenduskoda juht Heiki Vuntus selgitas, et saatis Kiiu projekti esitanutele küsimuse, et tegemist on ettevõtlusega, miks küsiti raha MTÜna, kuid vastust ei tulnud ning taotlus jäeti hindamisest välja.

Ka jäeti toetuseta Loksa linnavalitsuse projekt „Juurviljakeldri lammutamine, maa-ala kasutuselevõtt uutes funktsioonides”. Loksa linnavalitsus hindas projekti maksumuseks 113 240 krooni, toetust taotles sellest 101 240 krooni.

Heiki Vuntus kommenteeris, et tegu pole ettevõtlusega, Loksa projekti ei saanud ettevõtluse arendamise meetmest toetada, selle oleks pidanud esitama varem, MTÜde toetamise meetmesse.

Kõige suurema punktisumma sai ja pingereas on esikohal Võsult OÜ Rannaliiv projekt külalistemaja Rannaliiv kaasajastamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks. Projekti kogumaksumus on 600 083 krooni, sellest toetussumma 333 061 krooni. OÜ Rannaliiv omanik ja juht on Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar, kes kuulus Kuusalu valla esindajana hindamiskomisjoni. Ta kinnitas, et lahkus enda projekti arutamise ajaks ruumist ega rääkinud hinnangu andmisel kaasa.

Rahvusvaheliste suhete arendamise meetmesse Kuusalu vallast ega Loksa linnast projekte ei esitatud. Sealt sai näiteks MTÜ Võhma Seltsimaja heakskiidu 200 000 krooni suurusele toetusele. Projekti „MTÜ Võhma Seltsimaja liikmete õppe-tutvumisreis Tšehhi Vabariiki 3.-12. augustini 2009”, kogumaksumusega 252 850 krooni. Võhma seltsimaja inimesed leidsid Tšehhi saatkonna kaudu endale sõpruspartnerid ja sõidavad neile külla.

Heiki Vuntus ütles, et ka teised külaaktivistid ja MTÜd võiksid olla leidlikumad, sellest meetmest saab toetust mitmesugusteks küllasõitudeks ja sõprade vastuvõtmisteks, kui need seotakse LEADER-tegevusega.

Kuusalu ja Loksa õpilasi puudutab MTÜ Kohaliku Arenduse tugistruktuuri projekt „Teabepäev MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna noortele „Aita saada ettevõtjaks”” – Kuusalu, Loksa, Ambla, Tapa ja Kadrina noored kutsutakse Tapa kaitseväeõppekeskusesse seminarile, neile kõnelevad elukutsevalikust Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad. Projekt maksab kokku 52 438 krooni, toetus sellest on 47 154 krooni.

Kokku jagati meetmest 2.1 toetusteks 368 401 krooni ja meetmest 2.3 kokku 547 365 krooni. Projektide pingeridade ja Arenduskoja juhatuse otsustega saab tutvuda aadressil www.arenduskoda.ee. Projektid saavad ELi LEADER-programmist toetusraha juhul, kui need kiidetakse heaks ka PRIAS. Kui nõusolek käes, tuleb enne plaanitu ellu viia ja siis saab raha kätte.

Heiki Vuntus: „Projektide tase oli endiselt ebaühtlane. Kes käis koolitustel, see kirjutas paremini. Arutasime, et edaspidi peaksime vastu võtma projekte ainult neilt, kes on eelnevalt käinud nõustamisel. Muidu peame tegema topelttööd. Esimesel korral olime leebemad, enam mitte. Me ei taha, et PRIAst öeldakse, Arenduskojast on tulnud kehvad projektid.”

Kuusalu valla esindajana osade meetmete hindamiskomisjonis olnud abivallavanem Milli Kikkas toonitas, et tegevus ja eesmärk tuleks projektis korralikult lahti kirjutada, sest oli ka selliseid projekte, millest ei saadud aru.

Eelmise kolmapäeva õhtul Kuusalu valla külavanematega kohtudes kutsus Milli Kikkas üles kirjutama aktiivsemalt projekte LEADER-programmi. Sügisel saab taas esitada uusi taotlusi, raha on võimalik küsida külade seltsi­tegevuse arendamiseks – tal­gu­teks, kontsertideks ja mitmesuguste muude ürituste läbiviimiseks.

„Tegutsege julgelt, küsige nõu. Bürokraatiat tõesti on ja nõuded peavad olema täidetud, aga midagi ületamatut ei ole,“ ütles Milli Kikkas, kes on Arenduskoja nõustaja Kuu­salu vallas.

Eelmine artikkelBensiinijaama rööv
Järgmine artikkelHarju pensionärid pidasid Kolgakülas kevadpidu