Kuusalu vald võttis Kiiu töökoja kivivärava ja estakaadi endale

1568

AS KTK GRUPP pole volikogu otsusega nõus.

Kuusalu vallavolikogu otsustas detsembrikuu istungil tunnistada peremehetuks Kiiu endise töökoja väravahoone küljes olevad kiviväravad ning territooriumil paikneva metallestakaadi. Kiviväravaid koos väravahoonega on töökoja ehitusprojektis nimetatud kontroll-läbilaks. Endise Kuusalu kolhoosi Kiius asuva töökoja õuel asuv autoestakaad on varustatud sadeveekanalisatsiooni ja veega ning oli ette nähtud autode remontimiseks-pesemiseks.

Vallavalitsuse seletuskirjas on öeldud, et pärast Kuusalu kolhoosi baasil loodud Kuusalu Põllumajandusühistu re­organiseerimist on need rajatised seisnud hooldamata, kivivärava tellismüüritis laguneb. Autoestakaadi kasutavad kohalikud elanikud autopesuks ja õlivahetuseks, ent kanalisatsioon ei toimi, ja see on keskkonnaohtlik tegevus.

Kuusalu Põllumajandus­ühistu reformikomisjoni dokumentides puudub rajatis nimetusega autoestakaad, selgitati vallavalitsusest Sõnumitoojale, miks tekkis vajadus tunnistada need ehitised peremehetuks.
Väravahoonest on põllumajandusreformiga ühele grupile endistele töötajatele üle antud väravahoone I järk ja teisele grupile II järk, kuid pole skeeme ega selgitust, mida need järgud endast konkreetselt kujutavad.
Vana-Narva mnt 43 kinnistu omanik on AS KTK Grupp, kivivärav ja estakaad jäävad sellest kinnistust välja, nagu ka endise töökoja territooriumil asuvast Tektooni kinnistust.

„Algatasime peremehetuks tunnistamise, et korrastada dokumentatsioon ja leida oma­nik,” sõnas Kuusalu valla ehitusinspektor Ljubov Beglova.

KTK Grupp vaidlustas
Jaanuari alguses said Kuusalu vallavalitsus ja volikogu ASi KTK Grupp ehk endise ASi Kiiu Töökoda ning OÜ KTK Haldus esindajalt Margus Soomilt kirja, milles ta palub tühistada peremehetuks tunnistamise otsus. Ta põhjendab, et kivivärav ja autoestakaad on erastatud tervikvarana ning vastavalt notariaalsele lepingule kuuluvad ASile KTK Grupp. Notariaalse lepinguga on põllumajandusreformi käigus jagatud töökoja territooriumil asuvate omanike vahel kokku lepitud, et vastastikusi nõudmisi ei ole.

Kirjas lubab Margus Soom nõustuda jalakäijate ajutise läbipääsuga Kiiu töökoja territooriumil kuni aleviku kergtee rajamiseni.

Vallaarhitekt Kadi Raudla lisas, et varasemalt on sõna võtnud ka teisel pool kiviväravat asuva ala omaniku OÜ Tektoon esindaja Andres Oja, kes on olnud seisukohal, et kivivärav ei kuulu KTK Grupile.  

Kuusalu vallavalitsus arutas KTK Grupi kirja neljapäeva, 28. jaanuari istungil ning otsustas mitte esitada vallavolikogule eelnõu peremehetuks tunnistamise otsuse tühistamiseks.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et vallavalitsuse seisukoht oli – KTK Grupi kiri ei sisaldanud täiendavaid andmeid ning seetõttu pole otsuse muutmiseks põhjust. Vallavanem lisas, et KTK Grupp võib oma õigust kiviväravale ja estakaadile tõestada kohtu teel.

Sõnumitooja palus Margus Soomilt kommentaari, kas ta jääb vallavalitsuse otsusega rahule või kavatseb selle vaidlustada. Margus Soom teatas, et ei saa kommenteerida enne, kui on otsust näinud. Koopia otsusest saadeti vallamajast talle eelmisel nädalal. Sel esmaspäeval vastas Margus Soom Sõnumitoojale, et ei maksa kiirustada, seda küsimust ei otsusta mitte vallavalitsus, vaid volikogu.    

Millal tehakse korda Kiiu töökoja väravahoone
Kõige enam on Kiiu töökojaga seoses räägitud väravahoone kehvast seisukorrast. Hoolimata ettekirjutustest on maja mitu aastat akendeta ning katteks pandud kiled katki ja lipendavad tuules. Kuna hoone asub vahetult Vana-Narva maantee ääres, riivab see nii Kiiu külaliste kui ka kohalike elanike silma, on kurdetud ka Sõnumitooja toimetusele.

Kui vallas oli ametis järelevalveinspektor, tegi ta väravahoone korrastamisnõude kohta ettekirjutusi. Neid pole täidetud.

Nüüd töötab valla järelevalveinspektorina osalise töökoormusega Vihula valla selle valdkonna ametnik ning taas on plaanis võtta lagunevate hoonete omanikega ühendust ja juhtida tähelepanu kordategemisele, lubas vallavanem.

Eelmine artikkelKolga katlamaja avarii sulges päevaks kooli
Järgmine artikkelKolgaküla koosolek – Lahemaal tuleb kaitsta ka inimest