Kuu­sa­lu vald võ­tab algk­las­si­ma­ja mööb­li jaoks lae­nu

76
Kuu­sa­lu uue algk­las­si­ma­ja ehi­tu­sel käi­vad nüüd­seks si­se­tööd ja soo­jus­ta­tak­se fas­saa­di.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu an­dis möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja sis­se­sea­de ja mööb­li ost­mi­seks rii­gi­han­ked ning võt­ta ost­mi­seks täien­da­valt 490 000 eu­rot lae­nu. Sel­lest tu­le­ne­valt kuu­lu­ta­ti eel­mi­sel ree­del väl­ja kaks rii­gi­han­get – üks algk­las­si­de hoo­ne tahv­li­kap­pi­de, gar­de­roo­bi moo­du­li­te ja peh­me mööb­li ning tei­ne klas­si­mööb­li soe­ta­mi­seks. Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 11. ok­too­ber. Han­ke­ko­mis­jo­ni kuul­vad val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik ja val­la ju­rist-jäe­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­me­re. Kal­ku­lat­sioo­ni­de ko­ha­selt võib sis­se­sea­de ja mööb­li ko­gu­mak­su­mus ula­tu­da 666 500 eu­ro­ni.

Eelmine artikkelToetus Voose külaplatsi lava renoveerimiseks
Järgmine artikkelLii­va laa­da päe­val Ka­ha­la jär­ve jooks