Kuusalu vald tõstab maapiirkonna maamaksu

1379

Kuusalu vallavolikogu kinnitas eelmisel nädalal 2014. aasta maamaksu uued määrad. Sisemaa hinnatsoonides ning Kuusalu ja Kiiu alevikes tõuseb maamaksumäär 0,2 protsenti, põllumajandusmaal 0,1 protsenti. Ranna-aladel, kus on maa maksustamishind kõrge, jääb maamaks samale tasemele. Lahemaa rahvusparki jääva sisemaa maamaksu määra on tõstetud 0,5 ja rohumaal 0,4 protsendi võrra. Looduskaitsealuste maade maksusoodustus on 50-100 protsenti. Peamaakorraldaja Peeter Raudsepp ütles istungil, et naabervaldades on maamaksumäärad tõstetud maksimumini, Kuusalu vallas on madalamad