Kuusalu vald toetab MTÜde rahast eakaid 2000 euroga

1714

Kuusalu vallavalitsus jagas sotsiaalkomisjoni heakskiidul sihtgruppide MTÜde toetussummad.

Kuusalu valla 2011. aasta eel­arves on 3500 eurot (54 763,10 krooni) eakate, puuetega inimeste ja lastega seotud MTÜdele. Sotsiaalkomisjon arutas, kuidas toetussummasid jagada, ning leidis, et rohkem antakse pensionäride seltsielu toetuseks, lastega ja puuetega inimestega seotud MTÜd saavad toetust taotleda ka mitmesugustest fondidest. Lasteettevõtmisi toetatakse avatud noortekeskuste projektidest, puuetega inimeste tegemisi toetatakse sihtasutuse Kuusalu Almakeskus ja Ida-Harju Invaühingu vahendusel.

Vallavalitsus andis korralduse, millega pensionäridele eraldatakse kokku 2000 eurot (31 293,20 krooni), millest 1000 eurot (15 646,60 krooni) saab MTÜ Kuusalu Pensionäride Ühendus, kui kõige suurem organisatsioon. Vihasoo, Kõnnu ja Kolgaküla piirkonna eakad saavad seltsitegevuseks 300 eurot (4693,98 krooni), Kolga ja Pärispea pensionärid mõlemal pool 250 eurot (3911,65 krooni) ning Juminda poolsaare pensionärid 200 eurot (3129,32 krooni).

Kuusalu Lastekaitse Seltsile antakse 900 eurot (14 081,94 krooni) mitmesuguste lasteürituste korraldamiseks. Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts, Ida-Harju Inva­ühing ja Kuusalu Almakeskus saavad kõik 200 eurot.

Abivallavanem Milli Kikkas selgitas eakatele suunatud toetusi: „Summad on jagatud valla elanike registri järgi, vaatasime, kui palju on ühes või teises piirkonnas pensionäre. Varem on toetust saanud Kuusalu Pensionäride Ühendus, kuna neil on oma MTÜ. See on kõige arvukam seltskond, kuid ei hõlma kogu valla pensionäre, seetõttu otsustati toetada ka teiste piirkondade eakate ettevõtmisi. Nad ei pea moodustama omaette MTÜsid, võivad luua seltsinguid, vastava lepinguprojekti näidis on meil vallamajas olemas. Võtke ühendust, õpetame, kuidas seda täita. Oluline on, et igas piirkonnas leiduks mõni eestvedaja, kes on valmis asja ajama. Toetus aitab korraldada ekskursioone, väljasõite või muud seltsielutegevust.“

Eelmine artikkelSõiduauto põleng
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjus üle 500 inimese