Kuusalu vald, Loksa, Narva ja Pärnu on noorsootöö pilootprojektis

1205

SA Archimedes Euroopa Noored käivitas koos Eesti nelja omavalitsusega projekti kooliraskustega noorte toetamiseks.

Kuusalu valla ning Loksa, Pärnu ja Narva linna esindajad kohtusid Rakveres korraldatud avaseminaril „Tagasi tulevikku“, kus tutvustati 18 kuud kestvat pilootprojekti.

Selle viib läbi sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored büroo, rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmist „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“.

Pilootprojekt on suunatud kooliraskustega noorte kaasamisele ja toetamisele. Õpiraskustega noorte all peetakse silmas neid, kel on jäänud põhikool pooleli või on neil raskusi koolikohustuse täitmisel.

Korraldaja Ivica Mägi kommenteeris, et seminaril saadud ideed peaksid aitama omavalitsustel välja töötada konkreetset plaani ja toetama olemasolevat võrgustikku, et ka õpiraskustega noored oleksid kaasatud  iga piirkonna noorsootöösse.

Sõnumitooja küsimusele, miks valiti koos kahe suure linna, Pärnu ja Narvaga, pilootprojekti just Kuusalu vald ning Loksa linn, vastas programmi assistent Helle Kanep, et kaasatud omavalitsused valis välja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koostöös teadus- ja haridusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega. Tugineti mitmetele kriteeriumidele – vaadati statistikat, kus on rohkem põhikooli katkestajaid, ning lähtuti põhimõttest, et valikus oleks erineva suurusega omavalitsusi Eesti eri piirkondadest. Ka arvestati ühe kriteeriumina, et kaasatud omavalitsustes oleks olemas noorsootöö struktuur, mille tugevdamise kaudu oleks võimalik kooliraskustega noori rohkem kaasata ja toetada.

Projekti kontaktisikud on Kuusalu vallas abivallavanem Milli Kikkas ja Loksa linnast abilinnapea Hilleri Treisalt.

Kuusalu vallast osalesid veel noorsootöötajad Priit Parro ja Marju Jaanimäe, Kuusalu keskkoolist psühholoog Astrid Rõuk ja sotsiaalpedagoog Helle Alliksaar, vallavalitsusest haridusspetsialist Kai Sinisalu, hoolekandespetsialist Pilleriin Rembel ja vallasekretär Maire Link.

Loksa linnast käisid avaseminaril noortekeskuse juhataja Margit Amer, lastekaitse­spetsialist Teivi Loomus, muusikakooli direktor Lauri Metus ning gümnaasiumist direktor Õnnela Tedrekin ja pedagoog-nõustaja Galina Nikitina.

Priit Parro: „Kõikide omavalitsuste esindajad tutvustasid ennast. Kodune ülesanne oli teha ülevaade ühest juhtumist probleemse noorega, meie vallast esines Kai Sinisalu ja Astrid Rõuk, kes tutvustasid ühe poisi lugu ja seda, millistesse ettevõtmistesse teda kaasati. Arutasime valla erinevate asutuste koostööd noorsootöö valdkonnas. Kuusalu valla elanikest on 33 protsenti noored, noorsootöötajaid on kaks.“

Margit Amer: „Leppisime Loksa rahvaga kokku, et hakkame edaspidi kohtuma kord kuus, vahetaks infot probleemsete noorte kohta ja arutaks, kes ja kuidas nendega tegeleb.“

Pilootprojekti raames hakatakse nelja omavalitsuse esindajatele korraldama koolitusi, tehakse ka õppevisiit välisriiki hea praktikaga tutvumiseks. Tulekul on ka mitmesugused ettevalmistavad ja analüüsivad tegevused.

Eelmine artikkelKulu põleng
Järgmine artikkelKuusalu laadal oli üle 2500 külastaja