Kuu­sa­lu vald lii­tub MTÜ­ga Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus

171
Kuusalu vald

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 16. no­vemb­ri is­tun­gil 15 poolt- ja ühe era­poo­le­tu hää­le­ga, et Kuu­sa­lu vald osa­leb liik­me­na MTÜs Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus, ning vo­li­tas val­la­va­ne­mat sõl­mi­ma MTÜ­ga hal­dus­le­pin­gu.

Kui leping sõlmitud, hakkab MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus pakkuma konsultatsiooniteenust, nõustab vallavalitsust jäätmemajanduse küsimustes.

MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Rait Pi­hel­gas rää­kis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et MTÜ loo­di 2003. aas­tal, liik­meid on üle Ees­ti 23 oma­va­lit­sust, Kuu­sa­lu vald oleks 24. Liik­me­te seas on ka Ani­ja, Raa­si­ku, Jõe­läht­me, Har­ku ja Ko­se vald. Te­gu on oma­va­lit­sus­te jäät­me­hool­dus­vald­kon­na koos­tööor­ga­ni­sat­sioo­ni ehk kom­pe­tent­si­kes­ku­se­ga, mis on üle võt­nud jäät­me­hool­du­se kor­ral­dus­li­kud üle­san­ded. Liik­me­ta­su on aas­tas 1,20 eu­rot val­la­ela­ni­ku koh­ta, Kuu­sa­lu val­la pu­hul see­ga um­bes 7800 eu­rot.

MTÜ-l on seits­me­liik­me­li­ne nõu­ko­gu, üks ju­ha­tu­se lii­ge ja kok­ku 5 pal­ga­list töö­ta­jat.

Eelmine artikkelPolii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu valla al­ga­ta­tud koh­tu­ha­gi as­jus
Järgmine artikkelRaasiku vald müüb elamukrunte