Kuusalu vald käivitas korruptsiooni ennetustegevuse

619

Vallavalitsuse liikmed ja allasutuste juhid esitasid vallavanemale andmed lähisugulaste kohta ja nende kuuluvusest äriühingutesse.

Kuusalu vallavalitsust külastasid mai alguses riigikontrolli töötajad, et vaadata, kuidas vallas täidetakse korruptsioonivastast seadust. Eestis uuritakse selles valdkonnas kümmekonda omavalitsust. Vallasekretär Maire Link ütles, et palus infot, miks valiti Kuusalu vald, vastus oli, et tehti juhuslikke valikuid, aga ka teadlikke eelistusi.

Vastavalt seadusele vastutab korruptsiooni ennetamise eest vallas vallavanem. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi koostas enne kontrollide tulekut küsimustiku, mille saatis vallavalitsuse liikmetele, abivallavanematele, vallasekretärile, pearaamatupidajale ning allasutuste juhtidele, kokku 21 inimesele.

Neil tuli esitada andmed oma kuuluvuse kohta äriühingute, MTÜde ja sihtasutuste juhtorganitesse. Sama pidi kirja panema ka vane­mate, vanavanemate, vendade, õdede, laste, lapselaste, abikaasa või elukaaslase ning tema vanemate, vendade, õdede ja laste kohta.

Kolmandaks tuli näidata, kas lähisugulased ja hõimlased või nimetatud isikute juhitud äri­ühingud on teinud viimase kolme aasta jooksul tehinguid Kuusalu vallavalitsuse või tema all­asutustega. Kui jah, siis millistel asjaoludel ja millal.

Lõpuks pidi märkima, kas lähisugulased ja hõimlased või nimetatud isikute juhitud äriühingud on viimase kolme aasta jooksul saanud Kuusalu vallalt või allasutustelt toetusi, soodustusi, kingitusi, mingil teisel viisil rahalist või mitterahalist kasu, millistel asjaoludel ja millal.

„Sundust ei olnud, kuid vastused sain päris kiiresti,“ kommenteerib vallavanem.

Riigikontrollile oli juba ette näidata ka korruptsioonivastase seaduse rakendamise korra projekt, see läheb nüüd mai lõpus toimuval vallavolikogu istungil esimesele lugemisele.

Kui volikogu kinnitab korra, siis peavad hakkama samasuguseid andmeid edastama ka vallavolikogu esimees ja liikmed ning valla osalusega äriühingute juhatuse liikmed.

Korras sätestatakse veel majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja hoidmine.  

„Korruptsiooni ennetamisega tuleb tegeleda, aga kindlasti ei tohi üle reageerida. Tuleb tehingute osapoolte tausta teada ja vältida, et otsustusprotsessis ei oleks huvitatud isikuid,“ selgitab Urmas Kirtsi.       

Eelmine artikkelLaps jooksis sõiduteele
Järgmine artikkelKuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele