Kuusalu vald jätkab Lahemaa kaitse-eeskirja projekti teemal arutelu

679

Kuusalu vallavolikogu istungil küsis HENN PÄRN, mismoodi Lahemaa kaitse-eeskirja projekti asjus edasi tegutseda.

Vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris keskkonna­ameti Viru regiooni juhilt saadud vastust vallapoolsetele ettepanekutele Lahemaa rahvuspargi uue kaitse-eeskirja projekti kohta: „Vastus oli vanas nõukogudeaegses stiilis. Kõik meie ettepanekud nulliti. Keskkonnaamet näitas sisuliselt oma jõudu. Peame koos edasi arutama, mida teha.”

Külaelukomisjoni esimees Henn Pärn lausus: „Väga kahju, et ei vastatud, kuidas koostööd arendada.”

Urmas Kirtsi: „Meile vastati, et koostöö on olnud piisav.”

Keskkonnakomisjoni esimees Mart Reimann arvas, et vallaesindajad võiksid rääkida kõrgemate tasanditega kui keskkonnaamet: „Kuusalu vald on piisavalt suur institutsioon, et võiks huvi pakkuda ministrile. Tundub, keskkonnaametis on tööl noored vihased inimesed, kes ei ole läbirääkimisteks valmis. Kuid tegelikult toimub keskkonna­ametis sisediskussioon kaitsealade üle. Eestis on piirkondi, kus asjad käivad teisiti, näiteks Matsalus ja üldse Lääne-Eestis.”

Volikogu esimees Andres Paomees lisas, et on suhelnud keskkonna- ja rahandusministeeriumi inimestega. Vallalt on küsitud täiendavat informatsiooni looduskaitseliste maade maksuvabastuse kohta – kui palju jääb vallakassasse laekumata jms. Kuigi ka neis vestlustes mainiti, et kaitstakse loodust ja see on kõigile oluline.

Mart Reimann: „Rahvuspargi looduse ilu on tähtis riiklikul tasandil, seda hoitakse kogu riigi jaoks.”

Lepiti kokku, et vastust kaitse-eeskirja projektile saadetud ettepanekutele arutavad nii keskkonna- kui ka küla­elukomisjon.

Eelmine artikkelPäästeti koer
Järgmine artikkelAruküla koolihoonega tutvus pidulikul avamisel üle 700 inimese