Kuusalu vald investeerib ligi miljon eurot

325
Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI. Foto Ere Uibo

Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI, vallavolikogu kinnitas 2020. aasta teise lisa-
eelarve. Aasta alguses tehtud intervjuus ütlesite uue eelarve kohta, et Kuusalu vallal läheb rahaliselt hästi. Kuidas hindate valla rahalist seisu nüüd, pärast koroonaviirusest tingitud eriolukorra lõppu?
„Praegu läheb endiselt hästi, veel on vähe ilminguid, et hakkaks minema halvemini. Kuigi väike tagasilöök on, jaanuarist aprilli lõpuni on tulumaksu laekunud 17 000 eurot kavandatust vähem. Maikuu laekumist me veel ei tea. Siiski ei maksa arvata, et Kuusalu vald jääb majanduslangusest puutumata. Keeruline on praegu prognoosida, kui suurelt tulud vähenevad. Lisaeelarvega vähendasime tulumaksu laekumise prognoosi 500 000 euro võrra. Kui ilmneb, et tulude langus on veelgi suurem, oleme valmis täiendavateks kokkuhoiumeetmeteks.

Samas on tänavuse kahe lisaeelarvega kinnitatud investeeringuid kokku üle 900 000 euro. Sellest 530 000 eurot investeerime erinevatesse objektidesse ja 441 000 eurot teede musta katte panemisse ja pindamisse.

Kui lisada TET-maja ehitus Kuusallu, kavandatavad Kuu-salu kooli algklasside maja ehitus ja Salmistu sadama rekonstrueerimine, siis oleme käesoleva ja 2021. aastaga investeerimas valda ligi 6,5 miljonit eurot, millest 4,89 eurot oleks lisaraha.

Aitab ka see, et riik andis kriisiabina kokku 875 871 eurot, millest 450 000 on investeeringutoetus, 235 194 eurot teedele ja 190 677 tulubaasi alalaekumise katteks.“

Teede investeeringutest on selles lehes erali lugu. Tutvustage muid investeeringuid.
„Tänavavalgustust ehitame juurde 170 000 euro eest – paneme uusi lampe Kiiu-Käli kergliiklustee ja Kolgaküla spordiraja äärde, lisaks Kuu-salu aleviku Laane tänava ning Pärispea ja Viinistu tänavavalgustus.

Kolga rahvamaja ehitame edasi 50 000 euro ulatuses, soovime jõuda niikaugele, et saab uuema osa kasutusse võtta Kolga spordiväljaku rajamiseks on 50 000 eurot. Kiiu lasteaial esisel platsil asendame puitkatte kivikattega, tahame kavandatud 20 000 euro eest saada seal kivikatte ka õuepoolsetele teedele.

Kiiu sadavete kanalisatsiooni jaoks on eelarves 25 000 eurot. Kaberla küla Kiviatee tuletõrjemahuti paigaldamiseks 32 000 eurot, seal arendaja kadus, vald omandas hädaostuna teed ja trassid. Päästeamet ei anna enne kasutusluba, kui on tehtud tuletõrje veevõtumahuti.

Vihasoo lasteaia-katlamaja remondiks 30 000 eurot. Kuu-salu kunstide kooli remondiraha on 20 000 eurot. Kuusalu tervisekeskuses peegeldub osaliselt veel nõukogude aeg, sinna suuname remondiks ja ventilatsiooni jaoks 24 000 eurot. Kolga ja Kuusalu kooli tuletõrje- ja valvesignalisatsiooni tarbeks eraldame 30 000 eurot. Kuusalu pastoraadi remondi jätkamiseks anname 30 000 eurot. Kuusalu multifunktionaalse palliplatsi omaosalusena tasusime 50 000 eurot.“

Kas võib tekkida vajadus teha edaspidi negatiivne lisaeelarve?
„Külmutasime seoses eriolukorraga allasutuste majanduskulud, neid ei ole vabaks lastud. Tehtud on vaid hädavajalikke kulutusi.

Edaspidised laekumised näitavad, kas suve lõpus on vaja hakata palkasid vähendama. Loodan, te seda vajadust ei teki, aga kui siiski osutub hädavajalikuks, siis vähendatakse töötasu vallalt palka saavatel kõigil töötajatel, välja arvatud riigilt antav töötasu õpetajatele. Liigume edasi samm-sammult, praegu ei kiirusta. Väga loodan, et elu läheb käima, tarbimine elavneb, kaotatud töökohad taastuvad ja tulumaksu laekub planeeritud mahus.“

Jätkate kindlalt Kuusalu kooli juurdeehituse rajamise ja Salmistu sadama remondi plaanidega.
„Jah, koroonakriis pole ju mõjutanud laste arvu vallas ega Kuusalu kooli ruumipuudust, ei ole muutnud vajadust teha korda Salmistu lagunenud sadam. Mõlemad investeeringud teeme vähemalt järgmiseks 50 aastaks. Kui läheb rahaliselt raskemaks, tuleb teha karme otsuseid ja pingutada.“

Eelmine artikkelKuusalu valla lisaeelarve
Järgmine artikkelRaasiku vallaeelarves vähenesid tegevuskulud ja investeeringud