Kuu­sa­lu TET-ma­ja on val­mis

455
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Tai­mar Tee­nu­sed OÜ juht Mar­gus Raud­sepp all­kir­jas­ta­sid 10. juulil Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ra­ja­tud TET- ehk toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus­ma­ja üleand­mise-vas­tu­võt­mi­se ak­ti.
Ku­na tööd läk­sid ka­van­da­tust kal­li­maks, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus li­saks ehi­tu­seks ku­lu­nud 276 000 eu­ro­le li­sa­da val­la re­serv­fon­dist lisaraha Kuu­sa­lu TET-ma­ja ehi­tu­se et­te­nä­ge­ma­tu­te töö­de kat­teks – päikesepaneelide paigaldamise, lif­ti­šah­ti tu­le­kind­laks muut­mi­se, du­ši­ruu­mi­de in­ven­ta­ri ja sei­na tu­gev­da­mi­se ning hoo­ne pe­su­ruu­mi teh­ni­ka eest. Ehi­tus­ku­lu­de kok­ku­hoiu ees­mär­gil jäe­ti ehi­tus­han­kest väl­ja pro­jek­tee­ri­ja ka­van­da­tud lift, kuid lif­ti­šaht jäe­ti pro­jek­ti. TET-ma­ja ehi­tus al­gas su­vel aas­ta ta­ga­si. Täh­taeg vas­ta­valt le­pin­gu­le oli juu­li 2020. Hoo­nes­se on ra­ja­tud 10 kor­te­rit toe­ta­tud ela­mi­se klien­ti­de­le. Riik toe­tas ehi­tust 392 000 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lu­seks ku­ju­nes koos re­serv­fon­dist an­tu­ga ligi 308 000 eu­rot. TET-ma­ja avatakse pi­du­likult, 6. au­gus­til. Avatud uste päev tuleb 10. augustil.