Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uus hin­na­ki­ri

608
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uue hin­na­kir­ja, uju­la ük­sik­pi­le­ti­te hin­na­tõus on ala­tes 2. veeb­rua­rist 20 sen­ti ku­ni 1 eu­ro, va­he­mi­kus 5-20 prot­sen­ti. Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain üt­les, et vii­ma­sed ne­li aas­tat on hin­nad ol­nud muut­ma­ta, kuid ku­lu­tu­sed on kas­va­nud: „Sa­maks jäid jõu­saa­li pi­le­ti­hin­nad, sest ruum on väi­ke, on nu­ri­se­tud, et sin­na ma­hub vä­he. Ka jäid sa­maks uju­la ren­di­hin­nad, sest ren­di­tak­se har­va. Uju­la ük­sik­pi­let täis­kas­va­nu­le on edas­pi­di õh­tu­sel ajal 4 eu­rot üks tund ja 6 eu­rot kaks tun­di. Prot­sen­tuaal­selt suu­rim kasv on li­sa­mi­nu­ti­te hin­nal, ik­ka on kü­las­ta­jaid, kes jää­vad uju­las­se kaue­maks, kui tund või kaks tun­di – kü­las­tu­sa­jast üle läi­nud aja hin­da on tõs­te­tud 5 sen­dilt 10 sen­di­le mi­nu­ti eest.“ Ta li­sas, et et­te­pa­nek oli keh­tes­ta­da pi­let ka uju­lat kü­las­ta­ta­va­te­le koo­liee­li­ku­te­le, kuid val­la­va­lit­sus ei pool­da­nud se­da. Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kus tee­nis 2019. aas­tal kok­ku üle 120 000 eu­ro, na­gu oli­gi ju­ha­ta­ja sõ­nul ee­lar­ves­se ka­van­da­tud. Uus hin­na­ki­ri pan­nak­se väl­ja 2. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelJÜRI RA­TAS: „Elu­kesk­kon­na­na on Ani­ja vald suu­re­pä­ra­ne.“
Järgmine artikkelJu­min­da ja Sal­mis­tu me­re­pääst­jad Pääs­te­lii­du pi­lootp­ro­jek­tis