Kuusalu Soojus tõstab vee- ja kanalisatsioonihinda

1722

Uued hinnad hakkavad kehtima 1. juunist.

Veeteenuse hinnad (1 m3) eurodes. Allikas: Kuusalu Soojus OÜ

Kuusalu vallavalitsus kooskõlastas pärast kaks kuud kestnud arutelu Kuusalu Soojuse vee- ja kanalisatsiooniteenuse uued hinnad, mis hakkavad kehtima Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikus ning Kuusalu, Salmistu, Pärispea, Uuri, Kaberla, Valkla, Vihasoo ja Viinistu külas.

Alates 1. juunist tuleb Kuusalu Soojuse klientidel tasuda joogivee kuupmeetri eest senise 1,03 euro asemel 1,64 eurot. Hind on koos käibemaksuga. Hinnatõus on 59 protsenti.

Joogiveevarustuse eest võetav abonenttasu jääb samaks. Abonenttasu arvestuse aluseks on veearvesti läbimõõt. Enamikul eratarbijail on arvesti tingläbimõõduga DN15, abonenttasu on sel juhul 0,97 eurot kuus. Läbimõõdu DN20 puhul on abonenttasu 1,62 eurot kuus.

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest võetav tasu kasvab kolmes alevikus ning Kuusalu, Uuri ja Vihasoo külas praegu kehtivast 1,55 eurost kuupmeetri eest 26 protsenti – uus hind koos käibemaksuga on 1,96 eurot kuupmeeter.

Kanalisatsiooniteenuse abonenttasu on veetoru või reovee survetoru DN15 läbimõõdu korral 1,30, DN20 puhul1,95 eurot kuus.

Vallavanem Urmas Kirtsi põhjendab, hinnatõus on vajalik, et Kuusalu Soojuse tegevus oleks jätkusuutlik, mitte kahjumlik: „Vallavalitsus vaagis taotlust põhjalikult, Kuusalu Soojuse juht käis mitmel korral hinnatõusu taotlust kaitsmas. Palusime lisakalkulatsioone ja selgitusi. Praegu kehtivad Kuusalu valla territooriumil vee- ja kanalisatsiooniteenuste ühtsed hinnad. Väikestes külades ei suuda tarbijad oma joogivee eest kõrge omahinna tõttu ise täies ulatuses tasuda. Vald toetab Kuusalu Soojuse tehtavaid investeeringuid vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel. Väiksemates külades on vald korraldanud kogu sellealase ehitustegevuse ja andnud investeeringu kasutamisõiguse Kuusalu Soojusele. Kiiu, Kolga ja Kuusalu alevike vee- ja kanalisatsiooni­trasside käimasolevat ehitust toetab vald 400 000 euroga.“

Vallavanem lisab, et hinnatõus on tingitud kolmest peamisest kulukasvust – elektri kallinemine, tehtud investeeringute kohta amortisatsiooni arvutus vastavalt nõuetele ning täiendav tööjõukulu seoses mullu lisandunud Viinistu ja Vihasoo küla ning peatselt liituva Kolga-Aabla veesüsteemidega.

Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas kommenteerib, et juuni alguseni kehtivad hinnad on 2011 suvest, ent kahel viimasel aastal ei ole veeteenuse müük katnud kõiki kulusid: „Oleme mõlemad majandusaastad lõpetanud umbes 10 000eurose kahjumiga. On omavalitsusi, kes planeerivad oma eelarvesse otsesed toetused vee-ettevõtjale, kuid õigem on kinnitada teenusele kulupõhine hind. Meie eesmärk ei ole suur kasum, eeldatav tulukus on vaid 4 protsenti.“

Kalle Küngase sõnul on hinnatõusu mõjutanud ka planeeritud ja tegeliku müügitulu erinevused – 2010. aastal müüs ettevõte vett kokku 71 400 kuupmeetrit, 2011. aastal oli prognoositav kogus 73 000, tegelik aga 67 400 kuupmeetrit.

„2012. aastal jõudsime 72 500 kuupmeetrini ning usume, et uute liitumiste positiivne mõju katab hinnatõusust tingitud tarbimise vähenemise.“

Kuusalu vallavalitsuse liige Madis Praks ütles Sõnumitoojale, et vallavalitsus ei olnud uute hindade kooskõlastamisel ühel meelel – otsus langetati häältega 3:2.

Eelmine artikkelLõbustusasutuses rünnati meest
Järgmine artikkelKuusalu algklasside „Pöial-Liisi“ etendus vaimustas publikut