Kuusalu Soojus hakkab valima ÜVK ehitajat

986

Ehitaja riigihange on jagatud kaheks – torustikud koos ühenduskohtadega ning pumbamajad.

Vallale kuuluv OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu, Kiiu ning Kolga alevike ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks viimase poole aasta jooksul korraldanud 4 riigihanget: projektijuhi, omaniku järelevalve ning kahe ehitaja valimiseks.

Mullu suvel valiti projektijuhiks AS Infragate Eesti, kellega koostöös valmistati ette järgnevate riigihangete dokumentatsioonid. Järgnes omanikujärelevalve hange, võitja selgus 4 pakkuja seast eelmisel nädalal, leping on kavas sõlmida veebruari alguses ning enne seda ei soovita firma nime avalikustada.

Kolme aleviku torustiku projekteerija ja ehitaja leidmiseks toimunud esimene riigihange tühistati novembris, kuna odavaim hind ületas eeldatava maksumuse. Kavandatud hind oli kolme aleviku peale kokku maksimaalselt 4,1 miljonit eurot, madalaim pakkumus aga ületas 5,3 miljonit eurot.

Et saada töid odavamaks, otsustati olemasolevaid torusid renoveerida 600-700 meetri vähem. Välja jäeti torustiku osad, millega pole viimase paari aasta jooksul avariisid olnud. Veel on ära jäetud Kuusalu küla ja Kuusalu alevikku ühendav joogiveetoru. Kahte veesüsteemi ühendav toru oleks olnud kasutusel avariide korral. Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe Kalle Küngase sõnul arvestati sellega, et Kuusalu külas paigaldati 5 aastat tagasi veesüsteemi varustav pumbamaja koos veetöötlusega ja avariide oht on väike.

Uus hange alevike torustike ehitaja valimiseks kuulutati välja eelmise aasta novembri lõpus, pakkumused avati 11. jaanuaril 2012. Esimeses riigihankes kandideeris 6 ja hiljem 7 ettevõtet. Uued pakkumused on eeldatud summast madalamad. 

Pumplate renoveerimise ja veetöötluse ehitaja hanke pakkumuste esitamise tähtaeg oli möödunud neljapäev, 19. jaanuar. Kandideerivad 2 ettevõtet.

Kalle Küngas sõnas pumplate hanke kohta, et osalejaid on vähe, kuna suured firmad hindasid töömahtu liiga väikeseks.

Ta ütles, et ehitajateks valitakse vastavalt riigihangete seaduse nõuetele kõige odavama pakkumuse esitaja. Kõigepealt kontrollitakse põhjalikult, kas kandideerivad töövõtjad vastavad esitatud nõuetele. Kuna hanked viiakse läbi riigihangete registris e-hankena, tunnistatakse odavaim nõuetele vastav pakkumine automaatselt edukaks.

Kalle Küngas: „Kui olulisi takistusi ja vaidlusi ei teki, siis peaksid hakkama projekteerijad varakevadel välja valima liitumiskohti ja kooskõlastama neid kinnistute omanikega. Kaevetööd algavad suvel.“

Seda, millises alevikus kõigepealt kopp maasse lüüakse, veel ei teata, sõltub ehitajatega kooskõlastatavast töögraafikust.

Kuusalu Soojuse juht kinnitas, et riigihanke võitnud peatöövõtja ülesanne on teavitada projektiga kaasnevast Kuusalu, Kolga ja Kiiu elanikke. Kõigis alevikes korraldatakse infokoos­olekud, kus osalevad ka Kuusalu Soojuse esindajad. Projekteerijad jõuavad iga kinnistuomaniku juurde, et panna kooskõlastused paika kohapeal.

Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ÜVK projekt peab valmis saama mais 2014. Selle kogumaksumus on 4 710 710 eurot (koos käibemaksuga 5 652 852 eurot), millest 75,1 protsenti ehk 3 537 622 eurot saadakse KIKi kaudu Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kuusalu Soojus lisab omaosalusena 24,9 protsenti – 1 173 088 eurot. Omaosaluse katteks võtab osaühing pikaajalise maksegraafikuga laenu.

Liitumistasu ei ole torustike valmimise esimesel aastal ette nähtud. Hilisemate liitujate liitumistasude võtmise kohta pole otsust langetatud.

Eelmine artikkelNaine jooksis vastu sõidukit
Järgmine artikkelKuusalu vabatahtlik päästekomando on plaanis tööle saada kulupõlengute ajaks