Kuusalu revisjonikomisjoni juhib TÕNU TAMM

1424

Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed Enn Kirsman, Henn Pärn ja Urmas Paomees esitasid 22. detsembri istungil avaldused arvata nad komisjoni koosseisust välja. Revisjonikomisjoni esimees Raul Valgiste esitas lahkumisavalduse selle aasta alguses. Kuusalu vallavolikogu 27. aprilli istungil oli päevakorras revisjonikomisjoni uue esimehe, aseesimehe ning liikmete valimine. Värner Lootsmann pakkus esimehe kandidaadiks Enn Kirsmani, kes loobus. Herko Sunts esitas Värner Lootsmanni kandidatuuri, kuid ka tema taandas end. Sulev Valdmaa nimetas kandidaadiks Tõnu Tamme. Salajasel hääletamisel sai Tõnu Tamm 14 poolthäält, üks hääl oli vastu ja kaks sedelit kehtetud. Komisjoni vastne esimees esitas aseesimehe kandidaadiks Andres Allmägi ja liikmeteks Herko Suntsi ning Mart Sestverki. Ka nemad osutusid valituks.

Eelmine artikkelSõiduauto põleng
Järgmine artikkelTeeme Ära talgutel osales Ida-Harjus üle 500 inimese