Kuusalu rattanoorte edukad võistlused

50
Tartu Rattamaratoni 40 kilomeetri sõidu esikolmik Elvas poodiumil. Esikoha võitis Sebastian Suppi, teise ja kolmanda koha Kuusalu Rattaklubi noormehed Herlen Kajo ja Markus Aleksander Saar.

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 9. sep­temb­ril sõi­de­ti Val­ge­ho­bu­se­mäel Es­to­nian Cup rat­ta­ma­ra­to­ni­sar­ja vii­ma­ne, 6. etapp. 253 osa­võt­ja­ga 47,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se ma­ra­to­ni lõ­pe­ta­sid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red Her­len Ka­jo, Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te vas­ta­valt 5., 8. ja 10. ko­ha­ga, mis and­sid M16 klas­sis 2., 4. ja 5. ko­ha. Sten Erik Soi­ver sai 13. ko­ha. Ko­gu sar­ja kok­ku­­võt­tes kuu­lus Her­len Ka­jo­le ma­ra­to­ni­dis­tant­si­del star­ti­nud 676 osa­le­ja seas 3. koht ja M16 klas­si üld­võit.

10. sep­temb­ril või­tis Her­len Ka­jo Fi­xus Pa­li­ve­re XVI rat­ta­ma­ra­to­ni 15ki­lo­meet­ri­se sõi­du.
Ülemöö­du­nud nä­da­lal aval­da­ti Ees­ti Jalg­rat­tu­ri­te Lii­du käes­­ole­va hooa­ja rei­tin­gu­ta­bel, kus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi­le kuu­lub 24 noor­tek­lu­bi seas kõi­gil tä­na­vu Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel ko­gu­tud punk­ti­de ar­ves­tu­ses 4. koht. M16 klas­sis, kus punk­te ja­gus 61 noor­me­he­le, sai Mar­kus Alek­san­der Saar üld­kok­ku­võt­tes 2. ko­ha, Her­len Ka­jo 5. ja And­reas Vil­bas­te 11. ko­ha.

Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 17. sep­temb­ril toi­mu­nud 26. Tar­tu Rat­ta­ma­ra­to­ni 86ki­lo­meet­ri­sel põ­hi­sõi­dul saavutas 17aas­ta­ne Evar Saul koos prof­fi­de­ga võis­tel­des 13. ko­ha ning üht­la­si M20 klas­si või­du­ka­ri­ka. Kok­ku said sel­lel dis­tant­sil tu­le­mu­se kir­ja 1712 osa­le­jat. 40 ki­lo­meet­ri pik­ku­se ma­ra­to­ni lõ­pe­tas Her­len Ka­jo 2. ja Mar­kus Alek­san­der Saar 3. ko­ha­ga, And­reas Vil­bas­te oli peag­ru­pis mees­kon­na hu­vi­des 7. Sten Erik Soi­ver ja Georg Sa­lu­puu jõud­sid Ote­päält El­vas­se vas­ta­valt 37. ja 45. ko­ha­ga. Kok­ku olid ra­jal 1214 sõit­jat.

Eelmine artikkelLoksa ja Kuusalu noored kotkad olid patrullvõistlusel edukad
Järgmine artikkelKiiu jäätmejaama viiakse kõige enam ehitusprahti