Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi

375
Uude laenutuskappi paneb raamatuid Kuusalu raamatukoguhoidja RIINA ROO- TALU. Foto Õnne Paimre

Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab nel­ja­päe­val, 23. sep­temb­ril oma vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi, mis töö­tab pa­kiau­to­maa­di põ­hi­mõt­tel.

Raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Õn­ne Paim­re sel­gi­tab, et sel­le ka­pi abil saab raa­ma­tuid lae­nu­ta­da kon­tak­ti­va­balt – lu­ge­jal tu­leb saa­ta e-ki­ri või he­lis­ta­da raa­ma­tu­kok­ku, sa­mu­ti saab raa­ma­tut tel­li­da lu­ge­ja­por­taa­lis UR­RAM www.lugeja.ee ja talle saadetakse sõnumiga kapi avamiseks kood. Raamatuid saab tagastada tagastuskasti.

Õnne Paimre: „Laenutuskapp ja tagastuskast annavad lugejatele võimaluse tulla raamatutele järele või neid ära anda endale sobival ajal, ei pea tulema, kui raamatukogu on avatud.“

Raamatukapp on ostetud tänu kultuuriministeeriumilt saadud toetusrahale täiendavast Covidi-meetmest. Kapp on 2 meetrit kõrge ja 1 meetri laiune. Peale pannakse kleepsud, Meie Poe poolt peaks juhataja sõnul olema laenutuskapp edaspidi hästi näha ja suured kirjad kaugelt loetavad.

Kuusalu raamatukogu sai Covidi toetusmeetmest kokku 12 522 eurot. Lisaks laenutuskapi ostule remonditi hoidla ruum ja seda saavad lugejad hakata kasutama privaatse tööruumina.

Eelmine artikkelPea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelKaks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­kat Aru­kü­la, üks Keh­ra noor­te­le