Kuusalu noortefoorumil oli noori vähe

832

Kohal olid vallavanem, noorsootöötajad, lõpuks liitusid kaks noort Kolgast.

Nagu ka tänavuse aasta alguses korraldatud noorsooteemalises ümarlauas, tuli seegi kord tõdeda, et noori endid selle valdkonna arutelud ei huvita. Kuusalu noortekeskuste korraldatud noortefoorumile kogunesid neljapäeva, 7. novembri õhtul 6 täiskasvanut: noortekeskuste juht Mari Paenurm, Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi, Kiiu noortekeskuse juhendaja Margit Karmen Reinvelt, Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala tudeng Karl Kuuseoja, Kolga kooli huvijuht Ene Liivand ja Sõnumitooja ajakirjanik. Lõpuks liitusid Kolga noored Kärt Kool ja Roland Vilepaju koos sealse juhendaja Marju Jaanimäega.

Mari Paenurm tunnistas taas, et aktiivsed noored on hõivatud oma igapäevaste koolitööde, treeningute ja muusikakoolitundidega. Vähemaktiivsete puhul võistlevad pakutavad tegevused internetiga – aina enam pakub internet noorele vaba aja veetmise võimalust. Ene Liivand nentis, et tänapäeval on info ja võimaluste üleküllastus.

„Noorsootööd saab teha mitmeti. Korraldatakse suuri ettevõtmisi ja viiakse läbi projekte, aga samas tehakse seda tööd ka igapäevaselt. Tavainimene ei taju, mis on noorsootöö, et ka näiteks koori dirigent on teatud mõttes noorsootöötaja,“ kõneles Mari Paenurm.

„On kaks suunda: noorsootöö koolides ja noortekeskustes. Ei saa üht vastandada teisele, peaksime kaasama mõlemaid,“ lausus ta ja juhtis tähelepanu valla noorsootööga tutvunud välishindajate märkusele, et koolides on noortele hea tugisüsteem, kuid pole jõudu tegeleda peredega: „Kaasame probleemse lapse noortekeskuste tegevusse, aga kui pere ei aita, langeb ta endisesse keskkonda tagasi. Oleme kutsunud Kuusalu noortekeskuse ettevõtmistele ka lapsevanemaid. Suhtleme kodudega, väiksemaid lapsi on hakanud noortekeskuses rohkem käima. Vanematele on oluline, et siin oleks turvaline.“

Kui kohale jõudsid Kolga noored, arutati, kas asutada valla noorte osaluskogu. Leiti, et ühiste tegevuste käigus vaadatakse, kas kujuneb selline tuumik, kelle eestvõttel kogu asutada. Paari aasta tagant on olemas alusdokumendid ja muu, nende pinnal saaks edasi minna.
Mari Paenurm: „Vallale kulub laiapõhjaline osaluskogu alati partnerina ära, Eesti Noorte­ühenduste Liit on võtnud suuna sellele tööle kaasa aidata. Noorte osaluskogude tegevus on üsna tagasihoidlik ka paljudes teistes valdades, seega on küsimus laiem, et kas ja kuidas kaasata nii, et see noori aktiveeriks.“

Vallavanem pakkus, et vallamajas võiks korraldada Kuusalu valla koolide huvijuhtide ja kõigi noorsootöötajate kokkusaamise, kus ühiselt arutada noorsootöö arendamist. Ta lisas, et ka volikogu komisjonide uus struktuur, kus ühes on nii haridus- kui noorsootöö, annab enam võimalusi ühtse tegevuse planeerimiseks.

Eelmine artikkelKuusalu valla ujumise meistrivõistlustel rekordarv osalejaid
Järgmine artikkelRaasiku vallas asutati heategevuslik Lions-klubi