Kuusalu mänguväljaku maa vallale

1024

Kuusalu vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Mänguväljaku maaüksuse Kuusalu alevikus. Maaüksuse pindala on 0,49 hektarit, see hõlmab peale elamute juures asuva mänguväljaku veel tervisekeskuse kõrval ja ees olevat ala. Seni on mänguväljak asunud reformimata riigimaal.