Kuusalu Lastekaitse Selts on tegutsenud 16 aastat

3557

„See on täielikult vabatahtlik tegevus,“ ütleb seltsi juhatuse liige, Kuusalu kooli psühholoog ASTRID RÕUK.


MTÜ Kuusalu Lastekaitse Seltsi juhatuse liikmed KAI SINISALU ja ASTRID RÕUK.

Asutamisest tänini lastekaitse seltsi üks eestvedaja olnud Astrid Rõuk nendib, et seltsi nimi on veidi eksitav: „Lastekaitsetööd me ei tee. On preventiivsed ja nõustavad üritused, suunatud lastele ja ka nende peredele. Seltsi nimetus tuli sellest, et 1990ndatel aastatel sai Eestis hoo sisse lastekaitseliikumine, hakati looma selle valdkonna ühendusi-seltse. Kui alustasime, oli elu raske ning mõtlesime, et saame seltsi kaudu anda suurtele peredele materiaalset abi. Oleme jätkuvalt perede toetajad, kuid pakume tegevusi, mitte rahalist tuge ega asju.“

MTÜ Kuusalu Lastekaitse Selts on registreeritud 8. jaanuaril 1996. Lastekaitsetöötaja Küllike Enok kutsus seltsi liikmeteks valla lasteasutuste juhid, spetsialistid, lapsevanemad. Neid kogunes mitukümmend, nüüd on liikmeid jäänud 16. Esialgse 7liikmelise juhatuse asemel on suurema osa ajast toimetatud 3liikmelisena, viimased viis aastat on juhatuses olnud Astrid Rõuk, pereõde Helle Borissov ja valla haridusspetsialist Kai Sinisalu. 

Kai Sinisalu on seltsi liige 1997 aastast ning juhataja 1998. aastast, kui asus Küllike Enoki asemel valla lastekaitsetöötaja kohale.

Ta toonitab, et kuigi on vallamajas tööalaselt seotud hariduse ja lastega, käib seltsi tegevus sellest eraldi. Kirjutatakse projekte, taotletakse nende abil tegevustele rahastust vallalt, maavalitsusest noortele suunatud summadest, hasartmängumaksust, sotsiaalministeeriumist. Viiakse projektid ellu, siis koostatakse aruanne.

„Üks traditsioonilisi ettevõtmisi on lastelaagrid koolivaheaegadel. Paaril korral sõitsime lastekaitseliidu kaudu bussitäie lastega kaheks nädalaks Pivarootsi. Siis mõtlesime, et meil endil vallas on samuti kauneid randu, hakkasime tegema projektipõhiseid töö- ja puhkelaagreid, kus päeval käiakse tööl ja mitmel pool huvitavates kohtades, ööbitakse kodus,“ jutustab Astrid Rõuk.

„Neid laagreid korraldatakse nüüd noortekeskuse kaudu. Tormise-seltsi korraldada on läinud jõuluootuse meisterdamine, mille algatasime samuti meie.“

Töö- ja puhkelaagrite asemel on seltsil sügisestel koolivaheaegadel kahe-kolmepäevased lastelaagrid umbes 30 noorele. Seltsi propageerimiseks, uute liikmete värbamiseks ning laagrite jaoks raha kogumiseks hakati Kuusalu mailaatadel küpsetama ja müüma pannkooke. Sellest loobuti, kui pannkoogiküpsetajaid tuli laadale teisigi.

Aastaid on lastekaitse selts pakkunud tegevust ka Kuusalu keskkooli õpilaskodu noortele, maavalitsuse rahastuse kaudu saadi sinna spordivahendeid. Õpilaskodu lastega on käidud teatris ja väljasõitudel Käsmu meremuuseumis, purjekal Blue Sirius, Viljandis, polügoonil ning mujal.

Kolm aastat on Kuusalu lastekaitse selts olnud koostööpartner Kuusalu kooli õpilaste seas läbiviidavas projektis Tobaksfri Duo. Selts taotles vallalt ja sai rahalist toetust projektis osalevate nooremate ning vanemate õpilaste ühistegevusteks.

Astrid Rõuk: „Alustasime lastekaitse seltsis siis, kui oma lapsed olid veel väikesed, sai nemad ka kaasata. Oleme jõudnud praeguseks sellisesse ikka, kus võiks hakata seltsitegevusega otsi kokku tõmbama, kui leiaks nooremaid eestvedajaid. Paraku ei ole keegi seni huvi üles näidanud. Ju siis meil on motivatsioon suurem, et oleme igal aastal ikka jätkanud.“

Kai Sinisalu lisab, et juuni alguses toimub lastekaitse seltsi üldkoosolek, siis arutatakse edasisi plaane. Kuusalu valla tänavuses eelarves on lastekaitse seltsi jaoks 750 eurot. Mõte on ellu viia ka mõni ülevallaline üritus noortele.

„Kui näed, kuidas noortel silmad säravad meie ettevõtmistes osaledes, siis annab see indu juurde ja paneb edasi tegutsema,“ lausub ta.

Eelmine artikkelLaps jooksis sõiduteele
Järgmine artikkelKuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupäev oli pühendatud Ruu küla kaitsele