Kuusalu Kunstide Kooli õppetasu

997

Kuusalu vallavolikogu kehtestas Kuusalu Kunstide Kooli õppe-, õppevahendite ja renditasud, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2017. Muusikaosakonna põhi- ja lisaklassi õppetasu on 27 eurot kuus, üld­õppe individuaaltund 20 eurot kuus, lisapilli õpe 12 eurot. Eelõppes on individuaaltunni õppetasu 12 eurot nädalas, ainult rühmatunni puhul 8 eurot. Kunstiosakonna grupitundide õppetasu koos õppetarvikute kuluga on 26 eurot kuus. Vabaõppes täiskasvanutele on õppetasu 16 eurot tund. Muusikainstrumentide kasutamise renditasu on 12 eurot õppeaastas. Raul Valgiste kommenteeris istungil, et hoolekogus kõrvutati õppetasusid naaberkoolides, võrreldes teistega jäävad Kuusalus õppetasud madalamateks.