Kuu­sa­lu ku­du­ja­te vil­la­so­kid uk­rain­las­te­le

114

Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja­te al­ga­ta­tud vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­se kam­paa­nia­ga oli teisipäeva hommikuks spor­di­kes­ku­ses­se too­dud Uk­rai­na võit­le­ja­te jaoks 30 paa­ri väga ilu­said ja sü­da­me­soo­ju­se­ga koo­tud sokke, rääkis Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja Il­le Aaviksaar. Tema sõnul on ku­du­ja­te seas pea­le spor­di­kes­ku­se töö­ta­ja­te ja nais­ko­du­kaits­ja­te nii nooremaid kui vanemaid kudujaid ning sok­ke on lu­ba­tud juur­de tuua. „Kes sü­da­mes tun­ne­vad, et ta­ha­vad pa­nus­ta­da, veel jõuab ku­du­da, täh­t-aeg on 2. no­vem­ber. Pa­ku­tud on ka lõn­ga, kel var­dad ole­mas ja soov sa­mu­ti ku­du­da, võiks mi­nu­ga ühen­dust võt­ta. Loo­de­ta­vas­ti on kee­gi val­mis ka num­ber 50 sok­ke ku­du­ma, neid on vaid üks paar, ena­mas­ti on too­dud kesk­mi­se suu­ru­se­ga sok­ke. Tõenäoliselt tuleb selliseid korjandusi talve jooksul veel ja ka pärast seekordset tähtaega võib sokke Ukrainasse saatmiseks edasi teha.“

Eelmine artikkelKuEL ja val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid val­la­ma­jas et­te­võt­lus­päe­va
Järgmine artikkelAni­ja val­las uus sot­siaal­töö­ta­ja