Kuu­sa­lu kooli juur­dee­hi­tu­se klas­si­mööb­li han­ge

204
Kuusalu kooli juurdeehitus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas peat­selt val­mi­va alg­klas­si­ma­ja klas­si­mööb­li soe­ta­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed. Möö­bel os­te­tak­se klas­si­des­se sood­sa­ma pak­ku­mu­se tei­nud Sa­lon Bü­roo­möö­bel ASilt 136 007,69 eu­ro eest. Pak­ku­mu­se esi­ta­sid 6 et­te­võ­tet, kal­leim hind oli li­gi 100 000 eu­ro võr­ra kõr­gem.