Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri kon­kurss

549
VELLO SATS. Foto Kuusalu Kroonika

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja ava­li­ku kon­kur­si Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le uue di­rek­to­ri leid­mi­seks. Kuu­sa­lu koo­li se­ni­ne juht, li­gi 14 aas­tat di­rek­to­ri ame­tis ol­nud Vel­lo Sats esi­tas juu­ni al­gu­ses lahk­umi­sa­val­du­se ja on koo­li­ju­hi ame­tis au­gus­ti lõ­pu­ni. Uue di­rek­to­ri kon­kur­si­le oo­da­tak­se aval­du­si 27. juu­li­ni. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si käsk­kir­ja­ga on moo­dus­ta­tud di­rek­to­ri vär­ba­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad pea­le val­la­va­ne­ma veel val­la­va­lit­su­se lii­ge Mart Laan­pe­re, val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann, Pel­gu­lin­na güm­naa­siu­mi di­rek­tor Tõ­nu Pii­bur, koo­li hoo­le­ko­gu juht Ind­rek Link, õpi­la­se­sin­du­se juht Kärt Kir­si­maa, õpe­ta­ja­te esin­da­ja­na Pil­le Pürg ja se­ni­ne di­rek­tor Vel­lo Sats, kes on aval­da­nud soo­vi jät­ka­ta Kuu­sa­lu koo­lis töö­ta­mist geog­raa­fia õpe­ta­ja­na. Kon­kur­si­kuu­lu­tus aval­da­tak­se Ees­ti Eksp­res­sis, Pos­ti­me­hes ja in­ter­ne­tis cv­kes­kus.ee. Ur­mas Kirt­si: „Vär­ba­mis­ko­mis­jo­ni koo­so­lek on pla­nee­ri­tud au­gus­ti esi­me­se­le töö­nä­da­la­le. Loo­de­ta­vas­ti suu­da­me esi­me­sel koo­so­le­kul kok­ku lep­pi­da, mil­li­ne on me nä­ge­mus vä­ga heast koo­li­di­rek­to­rist, ja va­li­da isi­kud, kel­le­ga soo­vi­me vest­lu­sel koh­tu­da.“

Eelmine artikkelPur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE Ees­ti MV avae­ta­pil kol­mas
Järgmine artikkelAni­ja val­laee­lar­ve kas­vas, kuid teh­ti ka kär­peid