Kuusalu kaugtöökeskuse algatajate koolitusreis Hollandisse

701

Hollandis töötab kaugtöövormis 1,5 miljonit inimest.

MTÜ Lahemaa Kaugtöö ja Koolituskeskused kaks esindajat, Kalme külast Kadri Seeder Varemete talust ja Aive Niilo … küla Vana Sirge talust käisid 12.-15. jaanuaril koolitusreisil Hollandis. Kaugtöö Ühing ja Terve Maa viisid Eestist õppereisile 23 inimest – kaugtöökeskuste eestvedajaid ja koostööpartnereid.

Kadri Seeder rääkis, et reisist valmib 15-minutiline õppefilm ning seda on plaanis näidata Kuusalu valla ja Loksa linna rahvale infoseminaril ning arutada seal, kuidas reisilt saadud ideid ära kasutada Kolga või teiste kaugtöökeskuste ellukutsumisel.

Hollandis tutvuti ettevõttega, mis vahendas vabakutselisi inimesi. Külastati veebi-põhiselt töötavat kõnekeskust, mille 700st töötajast ligi pooled töötasid kodus, nende seas oli vanemaid inimesi, invaliide, isegi vangis olevaid. Veel käidi targa töö keskuses, kus oli kaugtöötamiseks 60 töökohta.

Kadri Seeder rääkis, et Hollandis on distantsilt töötamist juurutatud peamiselt ummikute pärast – tööle minek ja sealt tulek võib võtta tunde: „Hollandi töökultuuri iseloomustab suur demokraatia ja autoriteedi puudumine – kõik on võrdsed. Tööjõudu on kokku 8 miljonit inimest, neist 1,5 miljonit töötab kaugtöövormis.”

MTÜ Lahemaa Kaugtöö ja Koolituskeskused on otsinud kaugtöökeskuste jaoks kohti Kuusalus, Kiius ja Kolgas. Seni on pakutud ruume Kuusalu tervisekeskuses ja vallamajas, kuid need on üsna väikesed, tõdes ta. Kolka on esialgu plaan teha kaugtöökeskus päevakeskuse ühte tuppa.

„Logistiliselt on hästi oluline, et kaugtöökeskusesse pääseksid ka liikumispuudega inimesed. See peaks asuma lastehoiu või lasteaia ja kooli lähedal ning hea oleks, kui lähikonnas oleks ka söögikoht või pood,” ütles Kadri Seeder.

Eelmine artikkelTöötuid seisuga 31. detsember 2009
Järgmine artikkelLoksa laevatehase kõik 525 töötajat said koondamisteated