Kuusalu Grossi toidupoe detailplaneering kehtestatud

1214

Laiendatud kauplus loodetakse avada tuleva aasta jaanipäeval.

Kuusalu vallavolikogu kehtestas Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe 1 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu, millega mõlema kinnistu sihtotstarbeks saab ärimaa.
Detailplaneering algatati märtsis 2013, et rekonstrueerida Mäe 1 asuv Grossi toidupood ning teha sellele juurdeehitus.
Kauplusekülastajate autodele rajatakse parkla Kuusalu tee 8 kinnistule Kuusalu tee äärde. Häirivate mürategurite leevendamiseks on Kuusalu tee 10 kinnistu omaniku nõusolekul kavas rajada plank­aed. Kuusalu tee 8 kinnistul asus varem endine ambulatooriumihoone, Kuusalu vald müüs kinnistu oksjonil, selle omandas AS OG Elektra.
Ettevõtte juht Oleg Gross ütles Sõnumitoojale, et ehitustöödega alustatakse kohe pärast ehitusprojekti valmimist: „Hetkel on raske öelda, kui palju ehitusloa saamiseni aega kulub. Optimistlik prognoos avamiseks on 2016. aasta jaanipäev. Kauplus ehitatakse üle kahe korra suuremaks. Kaupluse fassaad avaneb juurdeostetud kinnistult peatänava suunas, kuhu on planeeritud ka korralik parkla, mis lahendab praeguse liiklusohtliku olukorra. Arvestades Kuusalu rahva keskmisest kõrgemat ostuvõimet, kavandame Kuusalu toidupoodi meie suuremate kaupluste täissortimendi ning paneme erilist rõhku eestimaistele toodetele, eriti värskele lihale ja neist valmistatud toodetele. Täpsema informatsiooni saame anda siis, kui projekt on lõplikult valmis ja ehitust reaalselt alustatud.“