Kuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja möö­bel mak­sab 421 320 eu­rot

149
Kuusalu kooli algklassimaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de maj­ja tahv­li­kap­pi­de, gar­de­roo­bi moo­du­li­te ja peh­me­ mööb­li soe­ta­mi­seks. Pak­ku­jaid oli viis, sood­sai­ma te­gi Sa­lo­ni Bü­roo­möö­bel AS hin­na­ga 215 092,90 il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 258 111,48 eu­rot. Sa­malt et­te­võt­telt tel­li­tak­se klas­si­möö­bel 136 007, 69 eu­ro eest käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 163 209,22 eu­rot. Möö­bel tu­leb tuua hil­je­malt 14. jaa­nua­ril – ajaks, kui ehi­ta­ja on lu­ba­nud ko­ris­ta­tud uue algk­las­si­ma­ja val­la­le üle an­da. Uues ma­jas on plaa­nis õp­pe­tööd alus­ta­da pä­rast veeb­rua­ri koo­li­va­heae­ga.