Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon

731
Raul Valgiste

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Raul Val­gis­te te­gi et­te­pa­ne­ku li­sa­da ko­mis­jo­ni liik­meks Ivar Lips­mäe va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Vo­li­ko­gu oli et­te­pa­ne­ku­ga nõus, ko­mis­jon on nüüd 13liik­me­li­ne: pea­le esi­me­he ja uue liik­me veel ase­esi­mees Kris­to Pa­lu ning liik­med Jan­ne Kal­lak­maa, And­ro Lai, Kai­do Tsel­ler, Rei­go Si­vi, Ran­no Pool, Ta­nel Tõn­sau, Sir­je Po­ti­sepp, Ma­rek Klais, Tii­na Sko­li­mows­ki ja Tag­ni Jõe­leht. Raul Val­gis­te sel­gi­tas, et suu­ren­das koos­sei­su vas­ta­valt et­te­pa­ne­ku­le, mil­le esi­tas Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.