Kuu­sa­lu vald ja­gab kul­tuu­ri­toe­tu­si 5200 eu­rot

1552

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 14 kul­tuu­riü­ri­tu­se ra­has­tu­se.

Kuu­sa­lu val­la 2017. aas­ta ee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks tu­li esi­ta­da taot­lus 15. sep­temb­riks 2016. Taot­le­jad said soo­vi kor­ral pro­jek­te ko­mis­jo­ni­le tut­vus­ta­da. Vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon hin­das ja sea­dis need saa­dud punk­ti­de jär­gi rit­ta. Det­semb­ris võt­tis val­la­vo­li­ko­gu vas­tu 2017. aas­ta ee­lar­ve ning jaa­nua­ri al­gu­ses kin­ni­tas val­la­va­lit­sus toe­tus­te saa­jad ja sum­mad vas­ta­valt ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Ra­has­tu­se­ta jäid osad taot­lu­sed, mis jäid hindamise tulemusel pingerea lõppu.
MTÜ Kol­ga­kü­la Selts saab Kuu­sa­lu val­la ko­gu­pe­re­päe­va­de kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot, Kol­ga­kü­la kuns­ti­laag­ri­teks 251 eu­rot ning Kuu­sa­lu val­la noor­te loo­dus­gii­di­de koo­li­tu­seks 408 eu­rot.
MTÜd Kiiu Aren­dus toe­ta­tak­se 500 eu­ro­ga pe­re­pik­ni­kuks ja 315 eu­ro­ga Kiiu mõi­sa jõu­lu­peo te­ge­mi­seks.
MTÜ Kol­ga Aren­dus saab 689,50 eu­rot Kol­ga jõu­lu­laa­da kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Po­hi­ran­na mä­lu­män­ge Lee­si rah­va­ma­jas toe­ta­tak­se 144 eu­ro­ga.
Toe­tust saab ka MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts, kes saab Vii­nis­tu kü­la 650. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks 400 eu­rot.
Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab pe­re­päe­va Te­re Ke­vad kor­ral­da­mi­seks 280 eu­rot, jõu­luoo­tu­se pe­re­päe­vaks 315 eu­rot, ema­de­päe­va tä­his­ta­mi­seks 160 eu­rot, mihk­li­päe­va mat­kaks 120 eu­rot ning taid­le­ja­te tal­ve­peo tar­beks 200 eu­rot. MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter saab 400 eu­rot pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu­rah­va te­le­tea­ter”.
Ra­has­tu­se­ta jäid Kuu­sa­lu kesk­koo­li esi­ta­tud taot­lus Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Gruu­sia ühisp­ro­jek­tiks, MTÜ Kol­ga Aren­dus Kol­ga sil­la­kont­sert, MTÜ Tur­bu­nee­me Kü­la­selt­si ka­lu­ri­te päe­va tä­his­ta­mi­ne, Sil­va Si­sa taot­lus põlv­kon­da­de peo tar­beks, MTÜ Kol­ga Aren­dus taot­lus Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi­le, Tiiu Lep­nur­me taot­lus nais­koo­ri Kad­ri 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks. Toe­tust ei saa­nud ka Ma­re Tam­me­rand Vir­ve kü­la Al­li­ka ta­lu kuu­ri­muu­seu­mi rek­laa­miks, El­na Link­vist Har­ju­maa põlv­kon­da­de peoks ega Har­ju­maa see­nio­ri­tant­su­peoks.

Eelmine artikkelIda-Har­jus on toe­tusp­rog­ram­mi­dest enim ra­ha saa­nud Kuu­sa­lu val­la MTÜd
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la MV korv­pal­lis