Kuu­sa­lu val­la võrk­pal­li­meis­ter on Kol­ga

843
Foto Ago Katvel

AGO KAT­VEL

Val­la 2019. aas­ta pa­ri­ma­te võrk­pal­li­võist­kon­da­de väl­ja­sel­gi­ta­mi­sel Kuu­sa­lu spor­di­hoo­nes osa­les sel­lel aas­tal 2 nais- ja 6 mees­kon­da.

Nais­test või­tis Kol­ga ja Kuu­sa­lu nais­test koos­ta­tud võist­kond Kol­sa­lu 3:1 (gei­mid 25:14, 30:28, 24:26, 25:19) Kol­ga nais­kon­na. Val­la meis­ter­nais­kon­nas män­gi­sid Sig­ne Tee­sa­lu, Ma­ri­ka Mäe, Mar­git Keer­ma, Ja­ne Vaht­ras, An­ne Ma­sing ja Dag­ne Mar­kii­ne Kot­kas.
Mees­te alag­ru­pi­män­gu­dest jõud­sid pool­fi­naa­li­des­se Kol­ga PK, Võr­kõi­gus­la­sed, Nos­tal­gia ja Es­mas­päev.

Eel­mi­se aas­ta fi­na­lis­ti­de va­he­li­ses pool­fi­naa­lis alis­tas Kol­ga Võr­kõi­gus­la­sed 2:1 (25:23, 23:25, 17:15) ning Nos­tal­gia Es­mas­päe­va 2:0 (25:12, 25:15).

Val­la meist­riks tu­li Kol­ga PK, kes alis­tas fi­naa­lis Nos­ta­li­ga 2:0 (25:16, 26:24). Meis­ter­mees­kon­nas män­gi­sid Ago Kat­vel, Ja­nek Tein­lum, Kul­lar Veer­sa­lu, Rain Jü­ris­son, Ja­nek Spi­ri­do­nov ja Alek­san­der See­der.

Kol­man­daks tu­li võist­kond Võr­kõi­gus­la­sed, kes alis­tas 3.-4. ko­ha män­gus Es­mas­päe­va 2:0 (25:7, 25:18).

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald plaa­nib viie aas­ta jook­sul li­gi 21 ki­lo­meet­rit muu­ta tol­mu­va­baks
Järgmine artikkelRANNO POOL taas Kuusalu volikogus