Kuu­sa­lu val­la uued esin­da­jad

759

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas en­da esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gus­se Mait Kröönst­rö­mi, kes va­li­ti 30. mail Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks. Te­ma asen­da­jaks HO­Li vo­li­ko­gus on kin­ni­ta­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uus asee­si­mees Mar­gus Soom. Val­la­va­lit­sust esin­dab HO­Li vo­li­ko­gus edas­pi­di Kuu­sa­lu uus val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, va­ja­du­sel asen­dab see val­la­va­lit­su­se lii­ge, kes on val­la­va­ne­ma ärao­le­kul mää­ra­tud te­ma asen­da­jaks. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu mää­ras val­la uued esin­da­jad 20. juu­ni is­tun­gil, ot­su­se poolt olid 11 vo­li­nik­ku, vas­tu 2, 4 olid era­poo­le­tud. Sa­mad esin­da­jad mää­ra­ti ka Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du üld­koo­so­le­ku­le ja vo­li­ko­gus­se, sel­le ot­su­se poolt olid 12 vo­li­nik­ku, vas­tu 2 ja 3 olid era­poo­le­tud.