Kuu­sa­lu val­la toi­me­tu­le­ku­pii­ri on suu­ren­da­tud

498

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on val­la toi­me­tu­le­ku­piir nüüd 280 eu­rot ini­me­se koh­ta kuus ehk ka­he­kord­ne riik­lik määr, ka­he­liik­me­li­sel pe­rel 560, kol­me­liik­me­li­sel 840 eu­rot kuus jne. Kel­le kuu­sis­se­tu­lek on ühe pe­re­liik­me koh­ta sel­lest sum­mast väik­sem, saa­vad taot­le­da sis­se­tu­le­kust sõl­tu­vaid ko­ha­lik­ke sot­siaal­toe­tu­si. Ret­sep­ti­ra­vi­mi­te os­tu­ku­lu hü­vi­ta­mi­sel ei ar­ves­ta­ta tuluks sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti maks­ta­vat sot­siaal­toe­tust puu­de­ga ini­mes­te­le, kui nen­de pen­sion on al­la 420 eu­ro kuus. Ko­ha­li­ke sot­siaal­toe­tus­te piir­mää­rad jäid sa­maks. Kuusalu val­la ee­lar­vest väl­ja­maks­tud ko­ha­li­ke sot­siaal­toe­tus­te ko­gu­sum­ma oli eel­mi­sel aas­tal 163 928 eu­rot.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti MV 3. ko­ha
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja uus ka­te oo­tab vii­mist­lust