Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­toe­tus­te kord

696

Vo­li­ko­gu muu­tis sot­siaal­toe­tus­te teaot­le­mi­se, mää­ra­mi­se ja maks­mi­se kor­da Kuu­sa­lu val­las. Edas­pi­di hak­kab toe­tus­te and­mist me­net­le­ma val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tav sot­siaal­ko­mis­jon, se­ni te­gi se­da vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon. Siia­ni maks­ti ühekordse toetusena küt­te­puu­de toe­tust, edas­pi­di küt­te­toe­tust eraldi toetusena. Sün­ni­toe­tu­si ha­ka­tak­se maks­ma pe­re­de­le, kui lap­se mõ­le­mad va­ne­mad on re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Eelmine artikkelVandaalid Anija mõisapargis
Järgmine artikkelURMAS KIRT­SI: „Loo­de­ta­vas­ti suu­de­tak­se uus või­mu­liit luua.“