Kuu­sa­lu val­la noor­te­meis­ter ten­ni­ses on AR­KO GERT TUISK

1243

UR­MAS KOT­KAS

Lau­päe­val, 18.veeb­rua­ril kor­ral­das Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi Kol­ga ten­ni­se­hal­lis Kuu­sa­lu val­la ku­ni 18aas­tas­te noor­te si­se­meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­ses.
Võist­lus­te­le re­gist­ree­rus viis noor­män­gi­jat. Kaks tu­ge­va­mat said pai­gu­tu­se pool­fi­naa­li, üle­jää­nud 3 sel­gi­ta­sid kva­li­fi­kat­sioo­ni tur­nii­ril kaks pa­re­mat.
Pool­fi­naa­lis või­tis Ar­ko Gert Tuisk Rai­nis Jõe­sa­lu (6:2, 6:3) ning Er­ki Proos Si­mon Sa­ra­pi (6:3, 6:2).
Fi­naa­lis alis­tas Ar­ko Gert Tuisk Er­ki Proo­si tu­le­mu­se­ga 6:3, 6:4. 3.-4. ko­ha vä­ga ta­sa­vä­gi­ses män­gus oli Si­mon Sa­rap 6:3, 6:7, 7:6 pa­rem Rai­nis Jõe­sa­lust.
Võist­lus­te kol­me pa­re­mat au­ta­sus­tas Kuu­sa­lu Ten­ni­se­klu­bi ka­ri­ka­te­ga.