Kuu­sa­lu val­la maa­maks ei muu­tu

543

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas maa­mak­su­mää­rad 2018. aas­taks – need jää­vad sa­maks, na­gu olid 2017. aas­tal. Mul­lu pla­nee­ri­ti val­laee­lar­ves­se maa­mak­su lae­ku­mist 350 000 eu­rot, kuid lae­kus roh­kem – aas­ta lõ­pu sei­su­ga 350 815 eu­rot. Ela­mu­maa mak­si­maal­ne maa­mak­su määr ole­ne­valt tsoo­ni­dest on va­he­mi­kus 1,2-2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast aas­tas, ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­määr ole­ne­valt tsoo­ni­dest on va­he­mi­kus 1-2 prot­sen­ti. La­he­maa rah­vus­par­gis keh­tib maa­mak­su osas 50prot­sen­di­li­ne soo­dus­tus. Tänavuse val­laee­lar­ve pro­jek­ti on maa­mak­su lae­ku­mist ka­van­da­tud 360 000 eu­rot.

Eelmine artikkelKol­ga õpi­la­sed Mi­ni­tur­nii­ris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toi­me­tu­le­ku­pii­ri on suu­ren­da­tud