Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­sed

1470

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku alu­sel ke­va­di­se taot­lus­voo­ru toe­tu­sed ühe­kord­se­teks kul­tuu­riü­ri­tus­teks, kok­ku ja­ga­tak­se 2967,50 eu­rot. Taa­vi Es­ko saab 500 eu­rot – Kuu­sa­lu las­te­koor võõ­rus­tab Gruu­sia las­te­koo­ri ja tant­si­jaid. MTÜ-le Kol­ga Rah­va­tant­su Selts an­tak­se 800 eu­rot Kol­ga se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma juu­be­li­kont­ser­di kor­ral­da­mi­seks, MTÜ-le Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter 700 eu­rot „Ar­mas­tus, pulm, abie­lu“ toe­tu­seks, Raul Val­gis­te­le 700 eu­rot Kuu­sa­lu mees­koo­ri 150. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se toe­tu­seks, Sil­va Si­sa­le 200 eu­rot üri­tu­se „30 aas­tat va­na­e­ma­de tant­su Kuu­sa­lus“ lä­bi­vii­mi­seks ning Su­lev Vald­maa­le 67,50 eu­rot Jär­vi jär­ve­de ää­res kor­ral­da­ta­va Ees­ti sõ­ja­väe­len­du­ri­te mä­les­tus­ü­ri­tu­se jaoks. Kolm taot­lust jäid toe­tu­se­ta – Tur­bu­nee­me ka­lu­ri­te­päe­va toe­ta­tak­se spor­di­ü­ri­tus­te raa­mes, ka­ra­te­dok­fil­mi „Rel­vi­tu võit­lust“ toe­ta­mi­ne ei so­bi­tu­nud kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se põ­hi­mõ­te­te al­la ning Vir­ve kü­las asu­va kuu­ri­muu­seu­mi rek­laam­ma­ter­ja­li­de jaoks enam ra­ha ei ja­gu­nud.

Eelmine artikkelKOPi toe­tu­sed Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na
Järgmine artikkelKAR­MEN-EVE­LI KAU­GE ja JAAN VIIR­MANN on Har­ju orien­tee­ru­mis­meist­rid