Kuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis Kol­ga-Aab­la

1048

Lau­päe­val, 9. sep­temb­ril toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la kü­la­de 5. jalg­pal­li­tur­nii­ril osa­les 8 võist­kon­da. A-alag­ru­pi või­tis Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat (9 punk­ti) FC See­ned (6), Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­kal­da (3) ja võist­kon­na Pik-U-Päk (0) ees. B-alag­ru­pi kin­del võit­ja oli Kol­ga-Aab­la (9 punk­ti), järg­ne­sid Kol­ga­kü­la (6), JK Se­mud (3) ja Vi­ha­soo (0).

Vee­rand­fi­naa­li­des koh­tu­sid alag­rup­pi­de võit­jad tei­se ala­gru­pi kao­ta­ja­te­ga ning ühe ala­gru­pi 2. ko­ha võist­kond tei­se alag­ru­pi 3. ko­ha mees­kon­na­ga. Pool­fi­naa­lis alis­tas Kol­ga­kü­la Kiiu Pii­ma­kom­bi­naa­di 2:1 ning Kol­ga-Aab­la pi­kas pe­nal­ti­duel­lis FC See­ned. Fi­naa­lis oli Kol­ga-Aab­la Kol­ga­kü­last kind­lalt 4:0 pa­rem. 3.-4. ko­ha män­gus või­tis Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat FC See­ned 2:0, 5.-6. ko­ha män­gus JK Se­mud Pä­ris­pea 3:2 ja 7.-8. ko­ha män­gus Vi­ha­soo Pik-U-Pä­ki 4:2.

Kuld­se kü­la tiit­li päl­vi­nud Kol­ga-Aab­la võist­kon­nas män­gi­sid Mait Kröönst­röm, Mar­gus Kröönst­röm, Rai­vo Roo­põld, Ke­vin Kröönst­röm, Ja­nek Rem­mel­gas, Kei­jo Õu­na­puu, Ser­gei Spaš­tšans­ki, Ker­mo Si­vard, Joo­nas Kröönst­röm ja Ju­han Rem­mel­gas. 2. ko­ha saa­nud Kol­ga­kü­la esin­dus­se kuu­lu­sid Aap All­mä­gi, Jan­no Roo­pa, Pent Paal­berg, Mart Tamm, And­ri Jõe­ma, Aar­ne Ida­vain, Sil­ver Raud­sepp ja Kris­to Me­tus ning kol­man­daks tul­nud Kiiu Pii­ma­kom­bi­naa­dis Keio Ki­vis­tik, And­res Ka­hu, And­res Kaar­mann, Pil­le Plakk, Karl Kuu­seo­ja, Krist­jan Saar, Er­go Vilt­re, Tau­no Pa­ju­la ja Hend­rik Ma­dis­son.

Tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­kütt oli 11 vä­ra­vat löö­nud Ja­nek Rem­mel­gas Kol­ga-Aab­last, järg­ne­sid Aar­ne Ida­vain Kol­ga­kü­last ja Kei­jo Õun­puu Kol­ga-Aab­last 4 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelMaad­le­ja NE­LE TRU­BER Raa­si­ku val­last võist­les MMil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid olid Fil­ter maan­tee­sõi­du sar­jas edu­kad