Kuu­sa­lu val­la bus­si­han­ke täien­dus

407

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­sel on muu­de­tud õpi­las­lii­ni­de han­ke üht tin­gi­must – esial­gu oli nõue, et koo­li­bus­si ju­hil oleks vä­he­malt ka­heaas­ta­ne ko­ge­mus õpi­las­veo osas, see on asen­da­tud rei­si­ja­te­veo üheaas­ta­se ko­ge­mu­se nõu­de­ga. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et sea­dus lu­bab rii­gi­han­ke tin­gi­must muu­ta, kui see toi­mub pe­rioo­di esi­me­ses poo­les: „Muu­da­tu­se te­gi­me Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gu soo­vi­tu­sel. Hoo­le­ko­gu lei­dis, et esialg­ne nõue kit­sen­das kon­ku­rent­si. Val­la­va­lit­su­se­le on olu­li­ne, et õpi­las­te­ve­du oleks tur­va­li­ne.“ Kuusalu valla õpilasliinide hange on jagatud 16 osaks. Õpilasliinide teenindajad valitakse viieks aastaks. Riigihanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 17. juuni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de su­vi­sed hool­da­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ka­le­vi mäng­jad ja nen­de pe­re­liik­med pi­da­sid ühi­se jalg­pal­li­pü­ha­päe­va